Innovatie

Universiteiten starten project over meertaligheid in het onderwijs

Een kwart van de bevolking spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands, maar deze talige variatie is nog niet in het onderwijs te zien. De Nederlandse universiteiten gaan daarom onderzoek doen naar de impact van het onderwijs op de meertalige bevolking en hun rol in de maatschappij. Met het project Taal voor de Toekomst willen de universiteiten onder andere onderzoeken hoe we de talige en culturele diversiteit van ons land beter kunnen benutten en op een natuurlijke manier onderdeel kunnen maken van het onderwijs.


Leestijd: 1 minuut

Universiteiten starten project over meertaligheid in het onderwijs
Universiteiten starten project over meertaligheid in het onderwijs

Dat meldt de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), die een van de deelnemende universiteiten is. Gesprekken over meertalige leerlingen in het onderwijs zijn vaak negatief geladen, meldt de universiteit. Dat heeft gevolgen voor de positie van meertaligen in onze samenleving. “Wanneer jouw taal wordt afgekeurd, belemmert dat je mentale welzijn en je motivatie om te leren. Het is veel lastiger om nieuwe dingen te leren in een taal die je minder goed beheerst, met als mogelijk gevolg leerachterstanden, wat uiteindelijk kan leiden tot minder goed functioneren in de maatschappij.” 

Onderzoeker Merel Keijzer van de RUG ziet meertaligheid als een kans. “Het is tijd dat er aandacht komt voor taal als middel van diversiteit en identiteit. Ik denk dat we in Nederland gewoon niet goed beseffen hoeveel kennis er is.” 

Taal voor de Toekomst is een samenwerking tussen alle Nederlandse universiteiten, waarvan Radboud Universiteit Nijmegen de trekker is. Naast de universiteiten zijn ook andere partners betrokken, zoals lerarenopleidingen, primaire en secundaire scholen, ROC’s en taalorganisaties.