Nieuws

10.000 nieuwe banen in energiesector in Noord-Nederland, voorspelt Energy Valley


Leestijd: 2 minuten

Aanstaande maandag 7 juni openen de minister van onderwijs en wetenschappen van de deelstaat Niedersachsen, mw Johanna Wanka en gedeputeerde Rudi Slager van de provincie Groningen, in Oldenburg de Nederlands-Duitse vakconferentie “Banenmotor Energiesector in het Noorden”.

Het „Bundesverband Erneuerbare Energie“ (BEE) rekent voor Duitsland op een groei van het aantal arbeidsplaatsen in deze branche van 300.000 nu naar 500.000 in 2020. De stichting “Energy Valley” voorspelt voor noord-Nederland voor de periode tot 2015 een groei met meer dan 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen – van 25.000 naar 35.000.

Bij de opschaling van de inzet van duurzame energiebronnen zijn niet alleen veel nieuwe medewerkers nodig, deze moeten ook nieuwe kwalificaties hebben. Veel deskundigen zijn van mening dat met name het toekomstige tekort aan vakmensen moet worden gezien als een serieuze bedreiging voor de verdere ontwikkeling van de branche – en daarmee van de regionale economie. Door de demografische ontwikkelingen moet toch al op een groeiend tekort aan vakmensen worden gerekend.

Op initiatief van de NHI komen 130 deskundigen uit de energiesector, het onderwijs, uit bedrijfs- en clusterorganisaties in de energiebranche, uit overheden die verantwoordelijk zijn voor scholing, economische stimulering en energiebeleid en voor volksvertegenwoordigers uit de zes NHI-partnerregio’s bij elkaar om samen over deze uitdagingen van gedachten te wisselen en de eigen antwoorden met de inzichten en ervaringen van de collega’s aan de andere kant van de grens aan te vullen.

Tijdens deze conferentie in het gebouw van de voormalige landdag in Oldenburg, zal eerst een beeld worden gegeven van de toekomstige behoefte aan energie-vakspecialisten. Aansluitend zal in twee workshops vergelijkenderwijs worden bediscussieerd hoe het aanbod aan scholingen en opleidingen op MBO respectievelijk HBO / WO nivo aan beide zijden van de grens wordt toegesneden op de vraag naar deze specialisten vanuit het bedrijfsleven en op de wensen van de toekomstige studerenden. Ook komt hier de vraag aan de orde, welke rol het bedrijfsleven en de overheden in de verschillende opleidingsmodellen spelen.