Nieuws

Besmettingen en opnames Noord-Nederland blijven stijgen

Het aantal besmettingen en het aantal opnames van coronapatiënten in (Noord) Nederland blijft stijgen. In Nederland liggen er op dit moment ruim 400 Covid-patiënten op de IC en meer dan 1700 in de kliniek. In Groningen, Friesland en Drenthe samen zijn dat er respectievelijk 37 en 120.


Leestijd: 1 minuut

Martini Ziekenhuis in Groningen sluit helft operatiekamers
Martini Ziekenhuis in Groningen sluit helft operatiekamers

Als het aantal coronabesmettingen en opnames de komende twee weken blijft stijgen, dreigt de zorg in Noord-Nederland overvol te raken. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord. Dat heeft vooral te maken met personeelstekort. Zowel in de ziekenhuizen, als bij de ambulancediensten, huisartsen en in de verpleeg- en verzorgingstehuizen is de uitval van personeel ongekend hoog. 

Druk beheersbaar houden

Alle ketenpartners werken samen om de instroom in de ziekenhuizen te verlagen en de uitstroom uit de ziekenhuizen te verhogen. Huisartsen geven Covid-patiënten waar mogelijk thuis zuurstofbehandeling. De Meldkamer en de ambulancediensten verdelen patiënten die met spoed zorg nodig hebben zo goed mogelijk over de regio. Verpleeg- en verzorgingshuizen schalen het aantal beschikbare bedden in de Covid-huizen verder op. Daarnaast wordt de COVID-capaciteit in de ziekenhuizen verder opgeschaald. 

Dit gaat helaas ten koste van reguliere, niet-spoedeisende zorg: operaties worden uitgesteld. Tegelijkertijd doen de zorgverleners er alles aan om de kritieke, niet-uitstelbare zorg door te laten gaan. Ondanks al deze initiatieven neemt de druk op de zorg steeds verder toe.

Acute Zorgnetwerk Noord roept mensen op zich aan de maatregelen te houden, om te voorkomen dat de zorg overvol raakt.