Nieuws

Aardbevingen in Groningen leiden ook tot meer onzichtbare schade

Inwoners van Groningen hebben al jaren te kampen met aardbevingen in hun woongebied. Door aardgaswinning verzakt de bodem en dat gaat helaas niet zonder gevolgen. Diverse panden zijn al gesloopt of worden daarmee bedreigd. Veel mensen voelen zich onveilig en willen dat hun woning versterkt wordt. Kinderen groeien op in angst. Maar ook esthetisch gezien stuiten veel inwoners van de provincie op ellende. Denk aan scheuren in muren en vloeren en schade aan sanitair of verwarmingsinstallaties. Bovendien wordt steeds duidelijker dat niet alle schade direct of even goed zichtbaar is. Zo kunnen ook leidingen en rioleringen mogelijk schade oplopen als gevolg van de bevingen.


Leestijd: 3 minuten

Aardbevingen in Groningen leiden ook tot meer onzichtbare schade
Aardbevingen in Groningen leiden ook tot meer onzichtbare schade

Het moeten wonen en leven met aardbevingen is een zware last voor de Groningers. Er wordt niet alleen gesproken over scheuren in de muren, maar ook over scheuren in de mensen. Ze worden dagelijks met de gevolgen van de bevingen geconfronteerd, vaak zowel thuis als op het werk. De schademeldingen stapelen zich op. Na iedere aardbeving stromen de meldingen direct binnen. Schade aan bijvoorbeeld rioleringen is daarentegen niet altijd direct zichtbaar. Het komt regelmatig voor dat mensen dit pas ontdekken omdat zij al langere tijd last hebben van stank- of wateroverlast. Niet alleen huizen en gebouwen kunnen hier last van hebben, ook de leidingen en funderingen onder de velden kunnen hierdoor opspelen. Zaken die mensen meestal niet zelf kunnen oplossen en waar een loodgieter voor nodig is.

Sinds ongeveer 2013 begon het aantal aardbevingen in Groningen sterk toe te nemen. Maar ook daarvoor was de gaswinning in de provincie onder de inwoners al een veelbesproken thema. Dit komt onder meer omdat het gasveld ondiep ligt op zo’n drie kilometer onder de grond. Daardoor zijn ook de relatief lichtere bevingen goed merkbaar. Een schade is snel geleden. Veel vakmensen geven aan dat ze zelf ook in het bevingsgebied gehuisvest zijn. Zij kunnen mensen die het nodig hebben hierdoor niet alleen snel te hulp schieten, maar weten ook precies waar zich de meeste complicaties voordoen. Menig loodgieter in Groningen is door schade en schande inmiddels specialist in het oplossen van problemen aan sanitair, verwarmingsinstallaties en leidingen naar aanleiding van aardbevingen.

Helaas is voor veel mensen de vraag of en hoeveel hulp ze zich kunnen permitteren bij het opknappen van hun woning. Een grote onzekerheid voor hen is de schadeafhandeling en de bureaucratie waarmee ze te maken krijgen. De procedures waar mensen tegenaan lopen als ze hun woning willen verstevigen of esthetisch weer mooi willen maken, rijsen de pan uit. Dit leidt allemaal tot veel zorgen en grote frustraties onder de bevolking. Ook al is er nu politiek gezien volop aandacht voor de gevolgen voor de inwoners, toch slepen procedures nog eindeloos voort en hebben mensen te kampen met trage en vertragende protocollen en formaliteiten. Bovendien zorgen elkaar betwistende experts ervoor dat Groningers twijfelen over de objectiviteit en onafhankelijkheid van betrokkenen. Wie is er nog te vertrouwen? Wie denkt er echt belangeloos mee met de gedupeerden?

De meer onzichtbare schade aan bijvoorbeeld rioleringen blijft gelukkig niet geheel onder de radar. Steeds meer wetenschappers en andere organisaties doen dieper onderzoek naar de gevolgen van de aardbevingen. Onderzoeken die zowel ingaan op de materiële als de mentale schade. De vragen en twijfels over wat we nu allemaal nog niet zien, nemen toe. Zo zijn veel mensen bang dat ook de toenemende wateroverlast na hoosbuien op straat te maken hebben met de bevingen. Experts geven aan dat bevingen niet voor plaatselijke verzakkingen zorgen, maar wel voor schokken en trillingen. Of die schudding kan leiden tot bijvoorbeeld wateroverlast, blijkt niet zonder slag of stoot te beantwoorden. De relatie tussen trillingen en schade is soms lastig te leggen. Dit omdat scheuren in leidingen, volgens betrokken experts, ook vele andere oorzaken kunnen hebben.

Een aardbeving houdt simpel gezegd in dat er trillende bewegingen van de aardkorst zijn waar te nemen. Ze ontstaan meestal door het verschuiven van plaatdelen van de aarde. De provincie Groningen heeft al jaren te maken met aardbevingen door de gaswinning in het gebied. De zandsteenlaag wordt als het ware in elkaar geperst als het gas uit de grond wordt gehaald. Meer dan een jaar geleden werd bekend dat de gaswinning aanzienlijk teruggeschroefd zou worden en voor 2030 helemaal afgelopen moet zijn. Dit lost de problemen helaas echter niet meteen op. Geen mens weet exact welke effecten de Groningers de komende tijd nog moeten doorstaan naar aanleiding van de gaswinning. Gedupeerden lijken de komende jaren nog veel en veel meer steun, empathie en middelen nodig te hebben om deze oorlog te boven te kunnen komen.