Nieuws

Betaald parkeren in onder andere Paddepoel, Selwerd, Corpus den Hoorn en delen Hoornse Meer

Het college van B&W in Groningen wil in meerdere stadswijken betaald parkeren gaan invoeren. Het gaat om Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Ook de ontwikkelzone rondom het Oosterhamrikkanaal, De Suikerzijde (het voormalige Suikerfabriekterrein) en het Stadspark worden meegenomen. Over de Indische Buurt wordt apart een besluit genomen.


Leestijd: 1 minuut

Betaald parkeren wijken Selwerd, De Hoogte en Paddepoel uitgesteld naar 1 mei
Betaald parkeren wijken Selwerd, De Hoogte en Paddepoel uitgesteld naar 1 mei

Met de parkeermaatregelen wil het college, mede op verzoek van de bewoners, iets doen aan de parkeerdruk in de wijken. Door het betaald parkeren in één keer in alle wijken in te voeren, wordt voorkomen dat de parkeeroverlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is. Doordat forenzen zullen parkeren op de gratis P+R terreinen is er meer plek voor de bewoners om hun auto in de eigen straat te parkeren. 

Meer groen
Hiermee komt ook meer ruimte voor groen en om te spelen, te ontmoeten, te wandelen, te sporten of te fietsen beschikbaar. Philip Broeksma wethouder Verkeer & Vervoer: “Openbare ruimte is schaars en van ons allemaal en niet alleen bestemd voor de geparkeerde auto. We willen de parkeeroverlast aanpakken en ook de andere functies van de straat meer ruimte geven en samen met de buurtbewoners anders invullen.” 

De wijken waar het college maatregelen wil nemen, liggen in een schil rondom de wijken waar al betaald parkeren geldt. Met het invoeren van betaald parkeren in deze wijken wil het college de openbare ruimte terugwinnen op de geparkeerde auto. Dat was één van de ambities in het coalitieakkoord. Ook wil het college voorkomen dat forenzen hun auto gratis in een woonwijk parkeren. Daarvoor zijn er langs alle hoofdroutes P+R terreinen beschikbaar. Over de manier waarop de vrijgekomen openbare ruimte wordt ingevuld wil het college graag met de wijken in gesprek.

Parkeertarieven
Het college moet het tarief van een parkeervergunning voor deze derde schil nog vaststellen. Om de begrenzing van de nieuwe wijken zo logisch mogelijk te houden, worden de Tuinwijk, De Linie, Helpman Oost en Selwerd-Zuid in de derde schil ondergebracht.