Nieuws

’CDA wil Groningen zo suf mogelijk’ . Volgens Jonge Socialisten, dan.


Leestijd: 1 minuut

“Helaas hebben wij gehoord dat het CDA in de raadcommissie gevraagd heeft aan het college van B&W iets te doen aan de groei van studenten omdat “dit toch wel een zware wissel trok op de stad voor wat betreft overlast en woningdruk door studentenhuisvesting”. Dat is toch even schrikken.

De visie van het CDA op studenten gaat blijkbaar niet verder dan het afremmen van groei. Onze vermoedens dat het CDA Groningen wil omvormen tot een soort Drachten (toelichting: zeer saaie stad zonder studenten) blijken jammer genoeg waar te zijn. Hier wreekt het zich dat de CDA fractie alléén maar “eminences grises” telt, dat klikt niet met al die progressieve studenten.

Daarom willen we het CDA er hier even op wijzen dat de studenten in Stad zorgen voor een levendig centrum met veel horeca waar alle studenten met miljoenen aan studiefinanciering de economie stimuleren. En dat zelfs in tijden van laagconjunctuur!

Meer studenten = meer banen. Studenten zijn de banenmotor van Stad.
Erger nog misschien, zonder studenten zou Groningen weinig spannender zijn dan een CDA bijeenkomst. En deze partij noemde het linkse college suf!’’


De Jonge Socialisten in de PvdA Groningen