Nieuws

Commentaar: Cursus van 20.000 euro: waar is de Groningse nuchterheid gebleven?


Leestijd: 2 minuten

Ongetwijfeld is alles volgens de regels verlopen en hebben Calon en de overige leden van het college van Gedeputeerde Staten alles volgens de regels gedaan. Wat dat betreft is er geen sprake van integriteit die ter discussie staat. En evenmin de verdiensten van oud-gedeputeerde Calon voor Groningen en de Groningse economie.

Het enige dat in dit verband ter discussie staat is het nuchtere beoordelingsvermogen van het toenmalige college van Gedeputeerde Staten. Om het in de woorden van Marc Calon te zeggen – die zelf nooit een blad voor de mond nam: wat een dikke flauwekul om workshops te gaan volgen ter waarde van 20.000 euro! Wij dachten namelijk altijd dat wij hier hoog opgeleide, getalenteerde er ervaren gedeputeerden hadden zitten. Maar nee, na bijna tien jaar ervaring in de politiek is er een cursus nodig ter waarde van 20.000 euro.

Natuurlijk: nu is het Kredietcrisis en moet iedere cent worden omgedraaid. Maar ook toen anderhalf jaar geleden de bomen nog tot de hemel leken te groeien had er toch iemand op z’n hoofd kunnen krabben en zeggen: ‘jongens, doe even normaal! Welke vent heeft ons die cursus aangesmeerd? Waarom moeten we in vredesnaam workshops gaan volgen in Amerika?’.

Groningers staan bekend als nuchter, maar het lijkt erop alsof het college bij deze beslissing heel even die nuchterheid kwijt was. Want welke ervaren Groninger boer bijvoorbeeld zou het in z’n hoofd halen om een cursus ’strategisch agrarisch ondernemen’, inclusief workshop, te gaan volgen voor dit bedrag? ’Te duur, mien jong!’, zullen ze zeggen. En terecht. Er zijn in de provincie Groningen heel veel mensen voor wie 20.000 euro een jaarinkomen is.

De fractie van de VVD, als grootste oppositiepartij in Groningen, heeft laten weten zich te kunnen vinden in de cursus, en benadrukt dat alles keurig volgens de regels is gegaan. Maar ook die oppositiepartij snapt het dus niet: het gaat er niet om of het volgens de regels was: natuurlijk was dat het geval.

Maar wanneer onze vroede vaderen dergelijke cursussen gaan volgen ontstaat de indruk alsof Groningen gedeputeerden heeft met een zeer laag opleidingsniveau die peperdure bijspijkercursussen nodig hebben.

Maar misschien ging het om de inspiratie: ook in het bedrijfsleven lieten ze zich tot voor kort de kop gek maken door rare managementgoeroes die beweerden precies te weten hoe je een onderneming moet leiden. En daar werd dik voor betaald.

Als de provincie aan die gekte mee wil doen, laten ze dan maar bij De Slegte een managementboek halen of ter inspiratie een videoband kopen van Emiel Ratelband. Dan ben je voor tien euro klaar: Tjakka! Al betwijfelen wij ook daar het effect van.