Nieuws

Commentaar: Waar blijven de grote ideeën van de Groningse wethouders?

Afgelopen week werd bekend dat Mattias Gijsbertsen na veertien jaar stopt in de gemeentepolitiek in Groningen. “Mattias Wie?”, zo zullen sommigen misschien denken. Want Gijsbertsen was dan weliswaar een degelijke wethouder die dank en lof is verschuldigd voor zijn verdiensten aan- en inzet voor de gemeente Groningen: een hémelbestormer was hij toch niet.


Leestijd: 2 minuten

Commentaar: Waar blijven de grote ideeën van de Groningse wethouders?
Commentaar: Waar blijven de grote ideeën van de Groningse wethouders?

Groningen heeft de afgelopen decennia veel politici voortgebracht die ook landelijk bekend zijn geworden. Even in willekeurige volgorde: Johan Remkes, Max van den Berg, Karin Dekker, Jan Kamminga, Jacques Wallage, Anne Kuik, René Paas…

We vrezen dat Gijsbertsen niet aan dat rijtje zal worden toegevoegd. Maar: dat wil niet zeggen dat Gijbertsen geen goede bestuurder zou zijn. Integendeel, je moet wel wat in je mars hebben om het zo lang vol te houden, waarbij het in Groningen in bestuurlijk opzicht allemaal degelijk en goed verloopt.

Max van den Berg met de vroegere burgemeester Buiter
Max van den Berg met de vroegere burgemeester Buiter

Ook het huidige college van B en W heeft de winkel goed op orde. De wethouders passen er heel goed op.

Maar wat er een beetje aan ontbreekt zijn nieuwe, grote ideeën, die met verve worden uitgedragen en waar de collegeleden met hartstocht en passie voor gaan.

Voorbeelden? Ok! Op 19 september 1977 werd in Groningen het Verkeers Circulatie Plan ingevoerd (VCP). Dat gebeurde onder leiding van Max van den Berg en Jacques Wallage. Nu, bijna vijftig jaar later zeggen ook vroegere tegenstanders dat Groningen daarmee echt voorop liep.

In 1994 werd het Groninger Museum geopend. Ook de bouw er van was zeer omstreden, maar wethouder Gietema zette door, en met steun van o.m. de VVD kwam het gebouw er. Inmiddels zijn er miljoenen bezoekers geweest, die vele miljoenen hebben besteed in de Groningse economie.

In november 2019 werd het Groninger Forum geopend. Daar was al sinds ongeveer het jaar 2000 aan gewerkt.

Ypke Gietema. Geheel links een jonge Johan Remkes (Foto: beeldbank Groningen)
Ypke Gietema. Geheel links een jonge Johan Remkes (Foto: beeldbank Groningen)

Het is natuurlijk niet zo dat Groningen per se wilde ideeën moet hebben. Politici moeten ook niet te ver voor de troepen uit gaan lopen. En ten derde is het zo dat Groningen niet te veel hooi op de vork moet willen nemen.

Met respect en waardering voor wat er in Groningen allemaal gebeurt: het blijft goed om ook stippen op de horizon te hebben, opmerkelijke projecten, waar Groningen haar voordeel mee kan doen, en die de fantasie prikkelen. En wat dat laatste betreft mag het wat ons betreft wel een onsje meer zijn.

Zeker op het gebied van duurzame woningbouw valt er vast nog een wereld te winnen. Want waar blijven bijvoorbeeld de eerste groene flats, die in andere steden al in aanbouw zijn?