Nieuws

De gemeenteraadsverkiezingen in Groningen zijn geweest, en nu?

De verkiezingen zijn geweest, de stemmen zijn gesteld. Wat is nu de stand van zaken bij het vormen van een nieuw gemeentebestuur in Groningen?


Leestijd: 2 minuten

De gemeenteraadsverkiezingen in Groningen zijn geweest, en nu?
De gemeenteraadsverkiezingen in Groningen zijn geweest, en nu?

GroenLinks, PvdA en D66 willen graag opnieuw besturen in de gemeente Groningen. Partij voor de Dieren liet ook al weten klaar te zijn om mee te doen. Het wordt echter nog een klus om een coalitie te vormen, want verschillende thema's vragen de komende jaren om aandacht. De bal voor de coalitievorming ligt bij GroenLinks, die – ondanks een verlies van twee zetels – als grootste uit de bus kwamen na de gemeenteraadsverkiezingen met negen zetels. Het ligt voor de hand dat PvdA als tweede partij ook aan tafel zal schuiven bij het samenstellen van een nieuwe coalitie. 

Er zijn dus verschillende nijpende kwesties waar het nieuwe gemeentebestuur prioriteit aan zal moeten geven. Woningnood, energietransitie, armoedebestrijding in bepaalde wijken in de stad, criminaliteit en de overlast door het verkeer zijn thema's waar waarschijnlijk aandacht aan zal worden gegeven op een concrete manier. Bovendien is de lage opkomst van 54,4 procent een zorgenkind. 

Met name in wijken waar veel mensen met een lager inkomen wonen zijn flink wat bewoners teleurgesteld in de politiek en mist vertrouwen. Het nieuw te vormen gemeentebestuur doet er goed aan om dat vertrouwen terug te verdienen om ook voor deze gemeenschap representatief te kunnen zijn. Dat zal ook de komende vier jaar van belang blijven. 

Wat het er niet gemakkelijker op maakt, is dat veel uiteenlopende kwesties om aandacht en geld vragen waar de begroting van de gemeente zijn beperkingen kent. De keuzes die gemaakt moeten worden maken het samenstellen van een geschikt gemeentebestuur extra belangrijk én uitdagend. De gemeente wil meer ruimte bieden aan fietsers en wil de auto meer en meer gaan verdringen uit de binnenstad. 

Ook moeten er veel meer huizen worden gebouwd die bovendien betaalbaar zijn. Goede verkeersverbindingen aan de westzijde van de stad en de treinverbindingen Lelylijn en Wunderline als verbinding met respectievelijk de Randstad en Noord-Duitsland zijn ook van belang, maar de gemeente zal daarvoor moeten lopen bij het Rijk en de provincie. Groningen heeft dus bestuurders nodig die kunnen doorpakken maar ook verstandig met de beschikbare budgetten om kunnen gaan. 

Ook veiligheid is een belangrijk thema voor Groningen. Verschillende partijen legden daar de nadruk op tijdens de campagnetijd. Om de stad veiliger te maken en toezicht en handhaving te verbeteren zal het nieuw te vormen gemeentebestuur ook daar de nodige uitdagingen moeten tackelen. Het wordt dan ook een flinke kluif voor GroenLinks-informateur Mattias Gijsbertsen om te kijken welke partijen kunnen gaan samenwerken om al deze thema's het hoofd te kunnen bieden in het nieuwe gemeentebestuur.