Nieuws

Derde stakingsdag UMCG op 25 november als cao-akkoord uitblijft

Als er geen akkoord wordt bereikt over een nieuwe CAO, wordt er op 25 november opnieuw gestaakt in het UMCG en in de andere universitaire medische centra. Eerder werd er al gestaakt op 28 september en 26 oktober. “De ontevredenheid onder umc-werknemers is heel groot, er moet iets gebeuren om de werkdruk en personeelstekorten terug te dringen”, aldus FNV-bestuurder Elise Merlijn.


Leestijd: 1 minuut

Na de laatste stakingsdag heeft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) alle vakbonden uitgenodigd opnieuw in gesprek te gaan, maar dan alleen over de 675 miljoen euro die het kabinet extra heeft vrijgemaakt voor zorgsalarissen, waarvan 60 miljoen bestemd is voor de 80.000 umc-medewerkers. “Dat lijkt veel, maar omgerekend zouden medewerkers over een periode van drie jaar dan nog steeds een loonsverhoging onder inflatieniveau aangeboden krijgen”, aldus Merlijn.

De vakbonden FNV, FBZ, LAD en CNV geven aan graag in te gaan op de uitnodiging van werkgeversorganisatie NFU om te praten over de cao, maar alleen als open en reëel wordt overlegd over het hele pakket aan arbeidsvoorwaarden dat ze eind augustus in een ultimatum hebben neergelegd. Merlijn: “Wij zijn dus best bereid te praten, maar dan niet alleen over de extra miljoenen vanuit het kabinet. Nu het aantal coronabesmettingen oploopt, neemt de werkdruk alleen maar verder toe. Daar moet een oplossing voor komen.”

Teleurstellend
Volgens onderhandelaar Brigitte Sprokholt van FBZ hebben umc-werknemers tijdens de twee actiedagen in september en oktober heel duidelijk gemaakt wat ze willen. “Naast afspraken over een fatsoenlijke loonsverhoging willen ze ook concrete afspraken over het verlagen van de werkdruk, zoals aangepaste roosters en vergoedingen voor extra gedraaide diensten. Daarnaast eisen ze goede afspraken over scholing en duurzame inzetbaarheid. Dat nog steeds geen gehoor is gegeven aan die wensen, vinden we teleurstellend.” 

Zondagsdienst
Medewerkers van de acht universitaire ziekenhuizen in Nederland bereiden een nieuwe actiedag voor op donderdag 25 november 2021. Ze voeren dan een zondagsdienst. Dat betekent dat ze op een doordeweekse dag werken alsof het zondag is. Alle planbare zorg vervalt dus en alleen spoedzorg gaat door. Daaronder vallen ook alle patiënten met COVID-19.