Nieuws

Dorps- en buurthuizen in Groningen kunnen 3000 euro aanvragen

B & W van Groningen hebben besloten sociaal culturele accommodaties te helpen bij het opnieuw opstarten nu de lock-down maatregelen zijn versoepeld. Dorps- en buurthuizen in de gemeente Groningen kunnen daarom 3000 euro aanvragen.


Leestijd: 1 minuut

Dorps- en buurthuizen in Groningen kunnen 3000 euro aanvragen
Dorps- en buurthuizen in Groningen kunnen 3000 euro aanvragen

Hoewel de coronacrisis nog niet voorbij is zijn de sociaal culturele accommodaties (bijv. dorps- en buurthuizen en wijkcentra) weer open. Het college van B&W van Groningen vindt het belangrijk de sociaal culturele accommodaties een steuntje in de rug te bieden nu ze weer aan de slag kunnen met het organiseren van activiteiten.

Zij spelen namelijk een essentiële rol in onze gemeente, voor met name de inwoners, zo meldt de gemeente. Vanuit het Rijk heeft de gemeente in 2021 € 162.000 ontvangen ter ondersteuning van onze sociaal culturele accommodaties. Ook rest er nog 44.000 euro uit 2020. Het college stelt voor dit geld, totaal dus 206.000 euro in te zetten om sociaal culturele accommodaties te helpen om weer met volle vaart vooruit te gaan.

Wethouder Carine Bloemhoff: “Dorps- en buurthuizen staan midden in wijken en dorpen. Ze brengen buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden bij elkaar en zorgen ervoor dat een wijk/buurt nog prettiger is om in te wonen. De accommodaties staan te popelen om weer mooie activiteiten te organiseren. Activiteiten die die van groot belang zijn voor onze gemeente! Deze subsidieregeling helpt hen daar financieel bij.”

Elke accommodatie kan 3000 euro aanvragen. Accommodaties die liquiditeitsproblemen hebben door de coronacrisis kunnen aanspraak maken op een subsidie.

Met de koepelorganisaties de Speeltuincentrale, de BBOG en de Vereniging Groninger Dorpen, is overleg geweest over de wijze waarop de accommodaties het beste ondersteund kunnen worden. In overleg zijn nadere regels opgesteld over wanneer accommodaties is aanmerking komen voor de financiële steun. De accommodaties worden uiteraard op de hoogte gesteld van het bestaan van de subsidie.