Nieuws

Drie nieuwe locaties voor Tiny Forrests: mini-bosjes

Er zijn drie nieuwe plekken aangewezen waar een Tiny Forrest mag verrijzen, een piepklein bosje ter grootte van een tennisveld. Het gaat om het Molukkenplantsoen, de Graaf Adolfstraat en de omgeving van de Christelijke Basisschool De Borg in Haren.


Leestijd: 1 minuut

Een Tiny Forrest is niet alleen klein maar ook dichtbegroeid en inheems, met een educatieve en ecologische waarde. De bosjes kunnen hittestress verminderen en wateroverlast voorkomen of verminderen.

De locaties zijn nog onder voorbehoud omdat er nog afstemming plaats moet vinden met omwonenden en omliggende scholen, aldus de gemeente.

In 2018 is de gemeente Groningen door het Instituut voor Natuureducatie (IVN) geselecteerd als partnergemeente. Het gaat om een landelijk project waarbij de 12 partnergemeentes in samenwerking met het IVN, bewoners en scholen zich inzetten voor de realisatie van Tiny Forests.

Bij het aanwijzen van de locaties is vooral gekeken naar de nabijheid van een school die een actieve rol wil spelen, de aanwezigheid van grond in eigendom van de gemeente en naar de spreiding van de locaties. De buurtbewoners worden bij de aanplant van het bos betrokken. Wethouder Glimina Chakor: ‘Bij elk bos wordt een zogenaamd buitenleslokaal gerealiseerd waar leerlingen van betrokken scholen gebruik van kunnen maken. Op deze manier wordt de jongere generatie betrokken bij onderwerpen zoals natuur, ecologie en klimaatverandering.’

De kosten voor de aanleg van de Tiny Forests bedragen € 60.000,-. De eerste twee kleine bossen worden dit najaar aangelegd, de derde wordt   volgend voorjaar geplant. Eerder werd er ook al een Tiny Forest aangelegd in de wijk Gravenburg in Groningen.