Nieuws

Duurzaam herstel moet terugkerende bevingsschade voorkomen

Bij de woningen die nog versterkt moeten worden na aardbevingsschade in Groningen kan de Nationaal Coördinator Groningen gebruikmaken van de tegemoetkoming duurzaam herstel van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Duurzaam herstel is erop gericht om de kans op herhaalschade bij aardbevingen te verkleinen. Het voordeel van het combineren van de versterking van de woningen met duurzaam herstel: de bewoner heeft slechts eenmalig overlast van de werkzaamheden. 


Leestijd: 1 minuut

Het kan bijvoorbeeld gaan om problemen met funderingen of daken. Dit worden ook wel onderliggende constructieve problemen genoemd: problemen waarbij de kans op terugkerende schade op de loer ligt. Voorheen werden zulke onderliggende problemen alleen aangepakt als dat noodzakelijk was voor de veiligheid. 

Alle woningen die nu nog versterkt moeten worden komen in aanmerking voor Duurzaam Herstel onder een aantal voorwaarden. Zo moet er nieuwe of verergerde schade aan de woning zijn en die schade moet gemeld zijn bij het IMG. Ook wanneer de eigenaar meer dan 15.000 euro schadevergoeding heeft gekregen kan er recht zijn op duurzaam herstel. Daarnaast moeten er problemen met de constructie zijn die herhaalschade als gevolg hebben en mag de woning niet bedrijfsmatig verhuurd worden. 

Als woningeigenaar kun je jezelf niet aanmelden voor duurzaam herstel. Het NCG en het IMG sorteren zelf de adressen die in aanmerking komen.