Nieuws

Eerste openbare verhoren parlementaire enquête gaswinning van start

In de Tweede Kamer beginnen vandaag de openbare verhoren van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Daarmee onderzoekt De Kamer deze week hoe de besluitvorming over de gaswinning in Groningen is gegaan en hoe er is omgegaan met de belangen van de bewoners. De gesprekken zijn live te volgen. Vandaag zijn er gesprekken te horen over de vraag hoe groot de negatieve gevolgen van de gaswinning zijn.


Leestijd: 1 minuut

Parlementaire enquête maakt emoties los: “Deze scheuren zitten ook in de Groninger mens”
Parlementaire enquête maakt emoties los: “Deze scheuren zitten ook in de Groninger mens”

De zeven leven van de ​​parlementaire enquêtecommissie verhoren in totaal mensen die betrokken zijn geweest bij de gaswinning in Groningen of die daarvan de negatieve gevolgen hebben ondervonden. Begin van het dit jaar zijn er ook al gesprekken gevoerd met meer dan honderd mensen. 

Parlementaire enquête

Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om haar controlerende taak uit te oefenen. De getuigen die de enquêtecommissie oproept, zijn verplicht om te verschijnen. Dit geldt ook voor ministers en staatssecretarissen. De getuigen staan onder ede. Dat betekent dat ze strafrechtelijk kunnen worden vervolgd wegens meineed wanneer blijkt dat ze niet de waarheid spreken. De afgelopen dertig jaar heeft de Tweede Kamer tien keer een parlementaire enquête gehouden. Zij zijn niet alleen bedoeld om vast te stellen wie verantwoordelijk waren voor zaken die fout gelopen zijn, maar ook om een kwestie in kaart te brengen zodat er een beter beleid ontwikkeld kan worden.