Nieuws

Faber: grondbezitters dwingen tot natuurbescherming


Leestijd: 1 minuut

De staatssecretaris wil dit najaar een wijziging van de Natuurbeschermingswet aan de Tweede Kamer sturen. ,,Helaas is het nodig zo’n stok achter de deur te hebben”, aldus Faber. Vorige week werd bekend dat een boer ondergrondse burchten met zeer zeldzame hamsters bij Maastricht had omgeploegd. De boer was niet langer bereid om voor 4000 gulden per hectare zijn gebied hamstervriendelijk te beheren.Inmiddels blijken niet alle hamsters gedood door het omploegen. In de akker zijn twee pasgegraven tunnels aangetroffen, aldus een woordvoerster van Faber. Ook in het aangrenzende perceel zijn nieuwe tunneltjes gezien. ,,De hamsters doen dus wat er van hun verwacht wordt: verkassen naar veiliger oorden”, aldus de woordvoerster.Tijdens de bijeenkomst in Groningen presenteerde Faber nieuwe soortbeschermingsplannen voor zes bedreigde diersoorten. Het betreft de grauwe kiekendief, veenvlinders, de veldparelmoervlinder, de groene glazenmaker, de boomkikker en de knoflookpad.De grauwe kiekendief (een roofvogel) krijgt voortaan nestbescherming tijdens oogstwerkzaamheden. Voor veenvlinders worden hoogvenen hersteld. De veldparelmoervlinder moet uit België via Limburg naar Nederland worden teruggelokt. De groene glazenmaker (een libelle) krijgt hulp, omdat deze soort zwaar lijdt onder het verdwijnen van haar favoriete krabbescheervegetatie. De onopvallende knoflookpad moet voor uitsterven worden behoed door zijn afnemend woongebied beter te beschermen. De krimpende populatie boomkikkers moet weer groeien door versnipperde woongebieden te verbinden.Staatssecretaris Faber zei dat zij steeds vaker te horen krijgt dat de bescherming van bedreigde soorten als de korenwolf en de zeggekorfslak te ver gaat: ,,Dat is een gevaarlijke tendens. Elke soort telt, hoe nietig ook.”