Nieuws

Fonds van 22 miljoen euro voor leegstaand erfgoed Groningen

Aan de ene kant staan er honderden gebouwen leeg in Groningen, aan de andere kant zoeken veel burgerinitiatieven in de provincie geld en onderdak. Maatschappelijk ontwikkelbedrijf Roemte ziet daar kansen, en wil met 22 miljoen euro nieuwe toekomst geven aan leegstaand erfgoed in Groningen.


Leestijd: 1 minuut

Fonds van 22 miljoen euro voor leegstaand erfgoed Groningen
Fonds van 22 miljoen euro voor leegstaand erfgoed Groningen

Dat meldt Dagblad van het Noorden. Met het geld verstrekt Roemte niet alleen leningen, maar kan het ontwikkelbedrijf Groningers ook begeleiden met hun plannen, en bijdragen aan bijvoorbeeld voorbereidingskosten van plannen voor de versterking van de leefbaarheid van hun dorp of wijk. 

Roemte is voortgekomen uit Toukomst, de oproep van het Nationaal Programma Groningen (NPG) aan alle Groningers om plannen te bedenken voor de versterking van de leefbaarheid van de provincie. Dat leverde liefst negenhonderd projectvoorstellen op waaruit veertig door een burgerpanel werden uitverkozen voor uitvoering.

Het ontwikkelbedrijf beheert een fonds van 22,7 miljoen euro, afkomstig van de in totaal 100 miljoen die het NPG in het kader van het Toukomst-programma heeft te verdelen voor leefbaarheidsprojecten. Daaruit worden leningen verstrekt aan initiatieven die een toekomstbestendige nieuwe bestemming geven aan leegstaand ‘maatschappelijk vastgoed’, zoals kerken of gemeentehuizen. 

Met de rente en aflossing van leningen uit het fonds kan Roemte ook weer investeren in volgende projecten. Zo moet de komende jaren een ‘revolverend’ fonds ontstaan dat ook na 2030 – de looptijd van het NPG – geld kan blijven steken in de versterking de leefbaarheid in Stad en Ommeland.

De eerste twintig projecten zitten inmiddels in de pijplijn en de eerste lening van 2 miljoen is al verstrekt: aan het Museumplein Grootegast, een bundeling van drie kleine musea in het dorp. Nog dit jaar kunnen de eerstvolgende projecten de vleugels uitslaan met geld uit het Roemte-fonds.