Nieuws

Gemeente ondersteunt culturele instellingen met 3,6 miljoen euro

De gemeente Groningen gaat opnieuw de door de coronacrisis getroffen culturele instellingen helpen. Het college heeft hiervoor van het rijk 3,6 miljoen euro gekregen, voor de eerste helft van 2021. Het grootste deel van het geld, 2,4 miljoen in totaal, gaat naar SPOT, Forum Groningen, het Groninger Museum, Vera en Simplon.


Leestijd: 1 minuut

Gemeente ondersteunt culturele instellingen met 3,6 miljoen euro
Gemeente ondersteunt culturele instellingen met 3,6 miljoen euro

Deze instellingen zijn erg afhankelijk van publieksinkomsten, entree en horeca, en juist deze inkomsten zijn weggevallen door sluiting.

Voor verschillende lokale culturele instellingen, zoals het CBK, Vrijdag en het Noordpool Orkest en de Culturele Raad Haren, wordt een tijdelijke subsidieregeling ingesteld. Hiervoor is 250.000 euro vrijgemaakt. Ook instellingen die in de vorige cultuurnota (2017-2020) nog wel gesubsidieerd werden, maar nu niet meer, kunnen aanspraak maken op de regeling. Het gaat om bijvoorbeeld het Luthers Bach Ensemble, ZuHause, Swingin’Groningen.

Opdrachten creatieve makers en zzp’ers

Voor het ondersteunen van creatieve zzp’ers is 300.000 euro beschikbaar. Het college wil de zzp’ers ondersteunen en ondernemerschap stimuleren. Het gemeentebestuur wil specifiek voor deze groep tijdelijke opdrachten verstrekken voor kunst in de openbare ruimte, denk aan muurschilderingen, street-art en poëzie.

Amateurkunst

Ook de Groningse amateurkunstsector krijgt geld. Door de coronamaatregelen is deze grotendeels stil komen te liggen als het gaat om repetities en uitvoeringen. Het gemeentebestuur wil 200.000 euro beschikbaar stellen om de amateurkunst te ondersteunen.

Noodfonds Culturele Ondernemers

De malaise in de culturele sector treft ook culturele ondernemers hard, juist omdat ze normaal gesproken hun inkomsten volledig uit de markt halen. Voor cruciale culturele ondernemers wil het gemeentebestuur een noodfonds in het leven roepen van 710.000 euro. Het fonds bestaat uit leningen en subsidies en hier is een aantal voorwaarden aan verbonden, die het college verder uit gaat werken.

In juli 2020 stelde de gemeente Groningen ook al 1,65 miljoen beschikbaar voor de culturele sector. Naast financiële regelingen heeft de gemeente per maart ook al andere maatregelen getroffen om het leed wat te verzachten. Zo zijn prestatie-eisen voor het ontvangen van subsidies versoepeld en sommige subsidies eerder uitbetaald

Het voorstel van het gemeentebestuur dat nu voorligt komt in maart in de raad. Voor verschillende onderdelen worden nog nadere regels uitgewerkt.