Nieuws

Gemeentelijke Rekenkamer doet onderzoek naar subsidieverwerving door de gemeente

De Rekenkamer van de gemeente Groningen gaat onderzoek doen naar subsidieverwerving. Voor het realiseren van gemeentelijke doelstellingen kan de gemeente gebruik maken van subsidies die door het rijk en de Europese Unie worden verstrekt.


Leestijd: 1 minuut

De Rekenkamer wil met dit onderzoek in kaart brengen hoe kennis over subsidiemogelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie is geborgd, welke inspanningen worden gepleegd om subsidies te verwerven en wat erbij komt kijken om de besteding van de gelden te verantwoorden.

Onderdeel van het onderzoek is het maken van een vergelijking met andere gemeenten: hoe hebben zij de organisatie van subsidiewerving geregeld, in welke mate zijn zij succesvol bij het binnenhalen van subsidies en wat kan de gemeente Groningen eventueel van hen leren? Het onderzoek zal door een extern bureau worden uitgevoerd. De Rekenkamer hoopt de resultaten van het onderzoek begin volgend jaar aan de raad te kunnen presenteren.

De gemeentelijke Rekenkamer is onafhankelijk en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende en kaderstellende rol. In dat verband voert de Rekenkamer onderzoeken uit naar gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan en adviseert de raad hierover. De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar onder andere burgerbetrokkenheid, het gemeentelijk kapbeleid en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Informatie over de Groningse Rekenkamer: gemeenteraad.groningen.nl/Rekenkamer