Nieuws

Gemeenteraad Groningen krijgt keuze uit drie varianten voor afvalheffing

Hoeveel gaan inwoners van Groningen straks betalen voor de afvalheffing? En vooral: hoe gaan we de tarieven bepalen voor de afvalheffing? Dat is het onderwerp van een raadscommissievergadering in Groningen. Raadsleden kunnen daar een eerste oordeel geven over drie mogelijke varianten om de hoogte van de afvalheffing te bepalen.


Leestijd: 1 minuut

Gemeenteraad Groningen krijgt keuze uit drie varianten voor afvalheffing
Gemeenteraad Groningen krijgt keuze uit drie varianten voor afvalheffing

In de oude gemeente Haren kennen ze Diftar (afgerekend op gewicht), in de oude gemeenten Groningen en Ten Boer vaste afvaltarieven. De nieuwe gemeente Groningen is verplicht één beleid voor alle inwoners te ontwikkelen.

Het college van burgemeester en wethouders legt de raad 3 varianten voor het nieuwe afvalbeleid voor. Waaronder Diftar: naast een vastrechttarief ook per keer betalen als je afval in de ondergrondse container gooit of de grijze container bij de weg zet. Hoe beter je scheidt, hoe minder je betaalt. Deze variant levert de beste ‘afvalprestatie op’, hoewel er wel kans op dumping is.

Bij een andere variant blijf je de afvalstoffenheffing betalen volgens de manier in de oude gemeente Groningen. Alleen komen er meer papier-, glas-, gft- en textielcontainers om afval scheiden makkelijker te maken. Uit een enquête blijkt dat deze variant de voorkeur van de grootste groep inwoners heeft.

In de oude gemeente Haren gaan de inwoners dan meer betalen, net als waarschijnlijk grote huishoudens in de oude gemeente Ten Boer. Met deze variant verbetert de Groningse ‘afvalprestatie’ wel, alleen niet zo dat de afvaldoelen worden gehaald.

Dan noemt het college nog een variant: het model van de oude gemeente Groningen, maar met de mogelijkheid van een korting achteraf. Inwoners kunnen kiezen of het aantal keren dat ze containers buiten zetten of afval in de container gooien meetelt. Als dat gunstig is ten opzichte van het gemiddelde huishouden, krijgen ze korting op de afvalstoffenheffing.

Deze 3 varianten bespreken de raadsleden woensdag. De uitkomt van het debat gebruikt het college om tot een voorstel voor het nieuwe afvalbeleid te komen. Daar beslist de raad in mei van dit jaar over.