Nieuws

Gemeenteraad vergadert vandaag bij hoge uitzondering op dinsdag; sporttarieven Haren, Ten Boer en Groningen aangepast

De gemeenteraad van Groningen vergadert vandaag bij hoge uitzondering op een dinsdag. Eén van de onderwerpen waarover politiek vuurwerk kan worden verwacht vormen de sporttarieven. B&W hebben namelijk een voorstel om de sporttarieven voor sportverenigingen van Haren, Ten Boer en Groningen beter op elkaar af te stemmen. Oppositiepartijen Stadspartij, CDA, VVD en PVV komen met een eigen voorstel.


Leestijd: 2 minuten

Gemeenteraad vergadert vandaag bij hoge uitzondering op dinsdag; sporttarieven Haren, Ten Boer en Groningen aangepast
Gemeenteraad vergadert vandaag bij hoge uitzondering op dinsdag; sporttarieven Haren, Ten Boer en Groningen aangepast

Wat betalen de Groningse sportverenigingen straks voor het gebruik van de gemeentelijke sporthallen en sportvelden? De oude gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen kenden verschillende tarieven. Maar nu deze gemeenten sinds januari 2019 samen één gemeente zijn, bestaat de wens om zoveel mogelijk één beleid te hanteren voor de hele gemeente. Dat heet harmonisatie, iets dat ook op veel andere onderwerpen gebeurt na een gemeentelijke herindeling zoals de gemeentelijke belastingtarieven.

Sportkoepel
Voor de harmonisatie van de sporttarieven heeft de gemeente overlegd met een ‘Expertgroep’ met leden van de Adviescommissie van de Sport en de Sportkoepel. Voor de buitensportverenigingen zal worden gewerkt met een normtarief en voor de binnensport met een uurtarief.

Het jeugd- en seniorentarief blijft om zo de sportdeelname door kinderen en jongeren te blijven stimuleren. Daarbij komt dat verenigingen met veel jeugdleden bij een afschaffing van het jeugdtarief veel meer zouden gaan betalen. “En dat is niet wenselijk”, vindt het college van B&W.

Bezuinigingen
Om de effecten van de geharmoniseerde tarieven met ook de bezuinigingen op de sport goed in beeld te brengen, heeft het college twee scenario’s uitgewerkt. Die pakken verschillend uit voor de sportverenigingen. Het college heeft de voorkeur voor 1 van de 2 scenario’s en stelt een ‘ingroeiregeling’ van 6 jaar voor om de sportvereniging in Haren en Ten Boer tegemoet te komen. Vanuit de gemeenteraad is een extra scenario aangedragen, terwijl de Sportkoepel een vierde scenario wil.

Amendement
Vorige week kregen de plannen van het college veel kritiek vanuit de oppositie. Voor de raadsvergadering van dinsdag staat het onderwerp ‘harmonisatie sporttarieven’ als ‘discussiestuk’ op de agenda. Dat betekent dat de raadsfracties er uitgebreid verder over gaan debatteren voordat er over wordt gestemd. Oppositiepartijen Stadspartij, CDA, VVD en PVV hebben een zogeheten amendement aangekondigd om als raad over te stemmen. Een amendement is een wijziging van het raadsvoorstel dat het college heeft gemaakt. Als een amendement een meerderheid van de raad krijgt, moet het college het veranderde plan uitvoeren.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen behalve raads- en collegeleden geen anderen aanwezig zijn. De vergadering is vanaf 17.00 uur live te volgen via de website van de raad gemeenteraad.groningen.nl.