Nieuws

GroenLinks wil anoniem inleveren drugsafval mogelijk maken

De Groninger statenfractie van GroenLinks wil het mogelijk maken om drugsafval anoniem in te leveren. Daarmee wil de partij voorkomen dat er drugsafval in de natuur wordt gedumpt en een gevaar vormt voor mensen, dieren en het milieu.


Leestijd: 1 minuut

GroenLinks wil anoniem inleveren drugsafval mogelijk maken
GroenLinks wil anoniem inleveren drugsafval mogelijk maken

Sinds enkele jaren kent de provincie Groningen een toename van het aantal dumpingen in de natuur en de publieke ruimte. Het meest recente geval vond afgelopen week plaats in natuurgebied De Onlanden. Het opruimen en verwerken ervan brengt hoge kosten met zich mee. 

Om dit in de toekomst te voorkomen wil GroenLinks een verhoogde aanpak voor het voorkomen van dumpingen in de natuur. Een oplossing hiervoor is het mogelijk maken van anoniem en gratis inleveren van drugs. Daar stelt de fractie schriftelijke vragen over aan het college van Gedeputeerde Staten.

Volgens Statenlid Jeroen Hut worden hiermee de negatieve effecten van dumpingen tegengegaan: “De productie van drugs is op dit moment niet gereguleerd, maar we moeten niet doen alsof het niet gebeurt. Door het mogelijk te maken om drugsafval gratis en anoniem in te kunnen leveren, worden de reststromen veilig verwerkt en kunnen we dumpingen voorkomen. Hiermee nemen we een gevaar weg voor natuur, mens en dier.” 

Foto: Natuurmonumenten