Nieuws

Groningen bereidt zich voor op effecten klimaatverandering

Omdat de veranderingen van het klimaat steeds meer merkbaar zijn, bekijkt de gemeente Groningen welke zaken als eerst moeten worden aangepakt bij bijvoorbeeld extreem weer. Deze plannen zijn beschreven in de uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen 2020 – 2024.


Leestijd: 1 minuut

Groningen bereidt zich voor op effecten klimaatverandering
Groningen bereidt zich voor op effecten klimaatverandering

“Het veranderende klimaat heeft gevolgen binnen onze gemeente.  We merken allemaal de effecten zoals de hete, droge zomers en de toenemende regenval,” zegt wethouder Gliminar Chakor. “Dit kan in de toekomst voor grote problemen zorgen. We moeten ons hier nu zo goed mogelijk op voorbereiden. We kunnen niet stil blijven zitten. Met de uitvoeringsagenda zetten we het thema nadrukkelijker op de agenda. Zowel binnen onze organisatie als daar buiten.”

De gemeente Groningen wil in 2050 klimaatbestendig zijn; wateroverlast en hittestress worden zoveel mogelijk voorkomen, de ruimtelijke leefomgeving verbeterd en kwetsbare groepen extra beschermd. Met de uitvoeringsagenda 2020 – 2024 maakt de gemeente een start met het werken aan deze ambitie.

Ouderen en jonge kinderen

Het eerst wordt gekeken naar welke situaties op korte termijn aandacht verdienen. Hierbij ligt de nadruk op kwetsbare groepen als ouderen en jonge kinderen. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe schades door bijvoorbeeld droogte of heftige regenbuien zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden en zijn kansen voor een aantrekkelijke openbare ruimte in de toekomst van belang.

“We hebben de inzet van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hard nodig als we in 2050 klimaatbestendig willen zijn. Zij hebben zelf ook een verantwoordelijkheid in de aanpassing aan het veranderende klimaat. Dit betekent o.a. het vergroenen van hun eigen leef- of werkomgeving maar ook het zoeken van koelte op hete dagen,” zegt Chakor.