Nieuws

Groningen krijgt er bijna 40.000 inwoners bij tot 2040

Groningen is de afgelopen jaren stevig gegroeid. Als deze groei in hetzelfde tempo doorzet, telt de gemeente in het jaar 2040 meer dan 270.000 inwoners. Dat blijkt uit een rapportage van de dienst Onderzoek Informatie en Statistiek Groningen (OISG).


Leestijd: 2 minuten

Groningen krijgt er bijna 40.000 inwoners bij tot 2040
Groningen krijgt er bijna 40.000 inwoners bij tot 2040

Deze rapportage beschrijft de historische en toekomstige demografische ontwikkelingen in de gemeente Groningen. De afgelopen tien jaar steeg het inwoneraantal met ongeveer 19.250. De komende twintig jaar komen daar ongeveer 37.800 bij en is de verwachting dat de teller op 1 januari 2040 op ruim 270.500 staat. De groei van de afgelopen jaren gaat door, maar is minder hard dan het was. Het aantal 65-plussers zal toenemen en de gemeente blijft in trek bij studenten.

Bevolkingsprognose 2020-2040
Door de ontwikkelingen van geboorte, sterfte, binnenlands en buitenlands migratiesaldo en het aantal woningen is de verwachte stijging van de Groninger bevolking in het komende decennium (2020-2030) evenhoog als in het afgelopen decennium, namelijk negen procent. In de periode 2030-2040 zal de bevolkingsgroei verzwakken en met 6,4 procent lager uitvallen dan de bevolkingsgroei in de twee eerdere decennia.

Meer groei door woningbouw
Volgens de woningbouwprogrammering van de gemeente Groningen, zal er de komende twintig jaar weer meer worden bijgebouwd. De totale woningvoorraad groeit tot 2039 met 23.832 wooneenheden.
Gebieden/wijken waar veel nieuwe woningen gebouwd worden, groeien het sterkst. De toename in de bevolking zal naar verwachting het grootst zijn in de wijk Meerstad e.o. (bijna 11.000).

Meerstad
Motor achter deze groei is de forse woningbouwtaakstelling van de gemeente voor deelgebied Meeroevers (+5.338). In Nieuw-West zal de toename in de bevolking ook groot zijn (+7.773). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een geschatte woningtoename (+3.939) in drie deelgebieden van deze wijk: de Friesestraatweg, Reitdiep en De Held. Opvallend is dat de wijk Oud-West de hoogste relatieve groei tegemoet kan zien ondanks een geringere woningtoename van bijna 160 eenheden.

Wijk Meerstad e.o. populair bij gezinnen
De inschatting is dat de wijk Meerstad e.o. in 2039 populair zal zijn bij gezinnen: één op de vier inwoners zal tussen de 30 en 50 jaar oud zijn en bijna 30 procent zal jonger dan 20 jaar zijn. De verwachting is dat Centrum veel jongeren en jongvolwassenen zal blijven trekken: in 2040 zal 55 procent van de inwoners daar tussen de 20 en 35 jaar oud zijn. In de wijken Oud-Noord, Oud-West en Oud-Zuid is de verwachting dat over twintig jaar ongeveer de helft van de inwoners tussen de 20 en 35 jaar zijn.

Voor het volledige onderzoek: klik hier