Nieuws

Groningen in 2030 helemaal afvalvrij – alle grondstoffen straks hergebruikt

De gemeente Groningen wil het hergebruik van afval sterk stimuleren. Bedraagt het percentage afval dat wordt hergebruikt nu nog 60%, binnenkort moet dat stijgen naar 75. Het bevorderen van hergebruik van afval is mogelijk door extra containers voor het gescheiden inzamelen van papier, glas en textiel. Maar ook door mensen bij scheiding van afval te belonen met een lagere afvalstoffenheffing.


Leestijd: 2 minuten

Lichte stijging huishoudelijk afval in Groningen
Lichte stijging huishoudelijk afval in Groningen

Dat moet er toe leiden dat Groningen binnen tien jaar al haar afval opnieuw gebruikt, en daarmee ‘afvalvrij’ wordt, zo staat in een vrijdag door het college van B&W gepresenteerde ‘keuzenota afval- en grondstoffenbeleid voor de periode 2021-2025’.

In deze notitie staan voorstellen van het college van B & W om te komen tot een milieuvriendelijk, kosteneffectief en maatschappelijk verantwoord afvalbeleid, te behalen door een goede manier van afvalscheiding.

Eén van de onderdelen is een voorstel voor een nieuwe financiering. Eigenlijk zijn er twee voorstellen waaruit de gemeenteraad een keuze zal moeten maken. Enerzijds afvalscheiding op basis van  ‘Extra voorzieningen plus vast tarief’ of ‘Extra voorzieningen plus Diftar’. Bij beide opties gaat het om dezelfde voorzieningen van afvalscheiding, maar is de berekening van de afvalstoffenheffing anders. Het is aan de gemeenteraad om dit najaar een besluit te nemen welke optie het meest geschikt is.

Volgens verantwoordelijk wethouder Glimina Chakor(GroenLinks) moeten we afval eigenlijk beschouwen als een waardevolle grondstof die we nu nog te veel weggooien.

'Op dit moment gooien we nog meer dan de helft van onze spullen weg dat als restafval nog geschikt is voor hergebruik, dat is slecht voor het milieu en kost onnodig geld',  aldus wethouder Chakor

Door het samengaan van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer is een nieuw afvalbeleid noodzakelijk. Nu nog hebben Haren, Ten Boer en Groningen ieder hun eigen afvalbeleid. Uit een enquête gehouden onder inwoners blijkt dat de meerderheid (82%) van de inwoners tevreden is over de gevarieerde afvalstoffenheffing en dit systeem graag wil houden.

In de voormalige gemeente Groningen en Ten Boer is nu sprake van een vaste afvalstoffenheffing. Iedereen betaalt afgestemd op de grootte van het huishouden en /of op de grootte van de grijs/groene container. Een ruime meerderheid (84%) geeft er de voorkeur aan dat dit zo blijft.

Wel staan, ook in dit gebied, veel respondenten (62%) positief ten opzichte van het principe om inwoners financieel te belonen als die hun huisvuil  scheiden. Dit zou hen zelf ook motiveren om minder restafval aan de weg te zetten. Bovendien vindt een meerderheid van de respondenten een variabel tarief op zich eerlijker, omdat dan `de vervuiler betaalt’. Een ruime meerderheid van de inwoners is van mening dat dat afval scheiden goed is voor het milieu. Ook is bijna driekwart het eens met de stelling dat scheiden weinig moeite kost.

Al geven veel inwoners aan dat zij, vaak wegens ruimtegebrek, behoefte hebben aan meer containers en inzamelpunten dicht bij huis waar ze hun glas, papier en textiel naartoe kunnen brengen.

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2030 afvalvrij te zijn. Hiermee draagt Groningen bij aan het landelijke doel om te komen tot minder afval en meer hergebruik.

De keuzenota treft u aan op  https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen

Wethouder Chakor (archief).
Wethouder Chakor (archief).