Nieuws

Groningen: onenigheid met Belastingdienst

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten staatssecretaris van financiën W.J. Bos in te schakelen na een verschil van mening met de Belastingdienst/Ondernemingen Groningen. Dat heeft betrekking op de vraag of instellingen die zich bezig houden met het beheer van cultureel erfgoed al dan niet aangemerkt kunnen worden als ondernemer.


Leestijd: 1 minuut

Volgens de belastingdienst kunnen instellingen die zich bezig houden met onder meer het beheer van monumentale panden niet beschouwd worden als onderneming. Daarom mogen zij geen BTW aftrekken van de belastingen. Ook andere kosten die verband houden met het instand houden van het cultureel erfgoed komen volgens de belastingdienst niet voor aftrek in aanmerking.Volgens gedeputeerde M. de Meijer (PvdA) is Groningen de enige provincie waar de belastingdienst zo redeneert. Volgens haar heeft het standpunt van de belastingdienst aanzienlijke consequenties voor de exploitatie van beherende stichtingen, en ook voor de provincie.‘Mocht het standpunt van de Groningse belastingdienst correct zijn, dan is dat schrijnend want veel geld dat wij als provincie willen bestemmen voor monumenten gaat dan naar de fiscus’. Als BTW niet verrekenbaar is zullen aan het noorden toegekende rijks- en Europese budgetten volgens haar eerder op zijn, en zal minder geld besteed kunnen worden aan het instandhouden van het cultureel erfgoed.De gedeputeerde heeft op zichzelf wel begrip voor de redenatie van de belastingdienst omdat er ‘interpretatie-ruimte’ in de wet is, waardoor voor beide standpunten wat valt te zeggen. De provincie heeft de staatssecretaris gevraagd op korte termijn een reactie te geven.