Nieuws

Groningen over stikstofrapport Remkes: “Goed dat er voor een integrale aanpak wordt gepleit”

Een denklijn met aanbevelingen, maar nog geen uitgewerkt plan. Dat is de eerste reactie van de Provinciale Staten Groningen op het stikstofrapport dat Remkes donderdag aanbood aan het kabinet. Op donderdag 13 oktober reageren de provincies gezamenlijk op het advies.


Leestijd: 1 minuut

Gedeputeerde Johan Hamster herkent veel in het advies 'Wat wel kan', dat Johan Remkes vandaag aanbood aan het kabinet, zoals het belang van natuurherstel en het voorkomen dat Nederland helemaal op slot gaat. “Maar het is een denklijn met aanbevelingen, nog geen uitgewerkt plan”, zegt Hamster. De provincies reageren donderdag 13 oktober gezamenlijk. Het Rijk komt vrijdag 14 oktober met een uitgebreide reactie op het advies. 

“Het is goed dat de noodzaak tot een integrale aanpak is aangekaart en dat er prioriteit wordt gegeven aan de legalisering van de PAS-melders. Ik ben zeer benieuwd naar de inhoudelijke reactie van het Rijk en wat dat voor Groningen gaat betekenen”, zegt Hamster verder over het rapport. 

De Provinciale Staten Groningen hebben vorige week de uitgangspunten vastgesteld voor de noordelijke aanpak om te komen tot een gebiedsplan. Men werkt daar op dit moment aan in samenwerking met vertegenwoordigers van verschillende sectoren en organisaties. Daarnaast organiseren de Provinciale Staten in november bijeenkomsten, zowel online als fysiek, om te laten zien hoe de Groningse aanpak vorm krijgt.

Foto: Remkes tijdens een bezoek in juni dit jaar aan het provinciehuis in Groningen