Nieuws

Groninger Forum: bouw kan starten, maar volgens CDA is geld er nog láng niet


Leestijd: 2 minuten

‘Is het geld er?

Eerst wat er wel is: door een meevaller in de aankoop van panden aan de Oostwand van € 1,3 miljoen is het tekort op de EFRO-subsidie opgelost. Op zich mooi, al zou je hier ook nog kunnen beredeneren dat het gemeentegeld is. Maar alá, binnen de projectbegroting; voorlopig rekenen we deze goed.

Het eerste wat er niet is: de 35 mln van de provincie, want daarover is nog niet besloten door Provinciale Staten. Je zou maar Statenlid zijn en in de pers lezen dat het college van B&W in de Stad de begroting voor het Forum rond heeft, terwijl de Statenvergadering over een belangrijk deel van dat geld nog moet plaatsvinden! Wanneer gaan de Staten hier eigenlijk over praten? En je loopt nog het risico dat de provincie de meevaller van de gemeente afroomt…
Het tweede wat er niet is, heeft te maken met de risico’s van de parkeergarage onder het Forum. Om de boel daar draaiend te kunnen houden, stellen B&W voor de jaarlijkse afdracht van het Parkeerbedrijf aan het de algemene middelen, 7 ton, stop te zetten. Opvallend, want wethouder Dekker (GroenLinks) was eerder uitgesproken tegen het heroverwegen van die afdracht, omdat dat een structureel gat in de begroting slaat. Felle discussie in de commissie.

Opletten: precies dezelfde beweging, maar nu voor het Forum, leidt tot niet meer dan de droge constatering van ”een structurele neerwaartse aanpassing van het financiële meerjarenbeeld van 0,7 miljoen.” Hoe gaan we dit dekken? Niets daarover.
En wat nog het ergst is: hier hebben we het toch echt over extra gemeentelijk geld, wat in flagrante strijd is met eerdere toezeggingen. Ook hier geen tekst en uitleg, maar wel juichen met z’n allen: leve het Forum, het gaat door!

Het derde wat er niet is, is een sluitende exploitatiebegroting. Vol trots wordt gemeld dat het tekort nu is teruggebracht tot € 2 ton. Misschien is dit inderdaad wel een knappe prestatie, ik weet het niet, maar ik noem dit nog geen sluitende begroting. En dat terwijl iedereen met Argusogen naar de risico’s kijkt.

Conclusie: het links+college pompt extra gemeentelijk geld in het Forum om het project te redden. De politiek moet nog spreken, maar het is pompen of verzuipen!’

www.dsg.nl