Nieuws

Groningse gedeputeerde minister van landbouw: Henk Staghouwer opvolger Carola Schouten

In ieder geval één nieuwe minister is afkomstig uit Groningen. Henk Staghouwer (ChristenUnie) neemt in het nieuwe kabinet de portefeuille over van Carola Schouten als minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Henk Staghouwer (op de archieffoto boven rechts) heeft zich de afgelopen jaren een solide bestuurder getoond in Groningen die zijn rug recht hield, ook toen


Leestijd: 1 minuut

Groningse gedeputeerde minister van landbouw: Henk Staghouwer opvolger Carola Schouten
Groningse gedeputeerde minister van landbouw: Henk Staghouwer opvolger Carola Schouten

protesten van boeren bij het provinciehuis in Groningen bijna uit de hand liepen.

Bovendien slaagde Staghouwer er in Groningen in om belangen van landbouw, natuur en milieu te combineren, en daarmee lijkt hij precies de goede papieren te hebben om een modern landbouwbeleid van de grond te tillen, met respect voor boerenbelangen maar ook voor de natuur.

Staghouwer is sinds 24 april 2013 lid van de Gedeputeerde Staten van Groningen.

Van 2002 tot 2013 was hij lid en ChristenUnie-fractievoorzitter van de Provinciale Staten van Groningen. Sinds 2013 is hij gedeputeerde van Groningen, als opvolger van Wiebe van der Ploeg. Momenteel heeft hij in zijn portefeuille Bovengrond (schade, versterken, governance), Landbouw en visserij, Natuur en landschap, Wadden en Waddenfonds, Internationalisering en Gebied Noord-Groningen (Het Hogeland, Eemsdelta).

Staghouwer was jarenlang eigenaar van een bakkerijketen. Die verkocht hij in 2011. Tot 2013 bekleedde hij ook nog diverse nevenfuncties, zo was hij bestuurslid van de Bedrijfspensioenfonds voor de Bakkerij, Kredietunie Nederland en de Kredietunie voor de Bakkerij.

Tot april 2015 was hij parttime-gedeputeerde en was hij daarnaast nog penningmeester van de Nederlandse Brood- en Banketbakkersondernemersvereniging NBOV en adviseur van het PUM, Programma Uitzending Managers (Bron: Wikipedia).

Henk Staghouwer (rechts) met Commissaris Paas
Henk Staghouwer (rechts) met Commissaris Paas
Boerenprotest bij het Groningse provinciehuis in 2019
Boerenprotest bij het Groningse provinciehuis in 2019