Nieuws

Groningse stadszender OOG strijdt voor voortbestaan


Leestijd: 1 minuut

De omroep wordtgefinancierd met gemeentelijke subsidies enreclameinkomsten. De gemeente stelde vorige jaarechter dat de zender zich vanaf 1 juli 2001 zelf moestkunnen bedruipen. De programmamakers verwijten hetbestuur dat dit nog niet het geval is en proberen methun actie de gemeente op andere gedachten te brengen.De omroep heeft 150 duizend gulden per jaar nodig omte overleven. De gemeente droeg hier vorige jaar dehelft aan bij.De zender, die voornamelijk populair is onder jongerenen studenten, kent enkele tienduizenden luisteraars.De marathonuitzending, die luistert naar de naam ‘Houde stekker erin!’, eindigt donderdagavond met eengroot benefietconcert in het Groningse Grand Theatre.Onder meer Diep Triest, Jammah Tammah en SlimmeSchemer en Tido zullen hier acte de presence geven.