Nieuws

GSb voert actie tegen verdere groei universiteit: ‘Vol is vol’

De Groninger Studentenbond (GSb) vindt dat de Rijksuniversiteit te hard groeit en is daarom een stickeractie begonnen. “De universiteit had drie jaar geleden nog minder dan 30.000 studenten, nu gaan we al richting de 40.000 studenten”, zegt voorzitter Marinus Jongman. “Het is niet te doen om zo jaar in jaar uit te groeien. Daarom zeggen wij: “Zeg doei tegen de groei. Vol is Vol.”


Leestijd: 2 minuten

Drie RUG-onderzoekers benoemd tot leden van de Wetenschappelijk Klimaatraad
Drie RUG-onderzoekers benoemd tot leden van de Wetenschappelijk Klimaatraad

Volgens de GSb heeft RUG dit jaar al 25 procent meer vooraanmeldingen ten opzichte van de recordgroei in het afgelopen jaar. De RUG is in trek, want de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) verwacht dat er nationaal een groei van het aantal eerstejaars studenten van ongeveer vijf procent zal zijn. “Wat dat betekent voor de uiteindelijke groei is nog niet bekend, maar het duidt op een stevige groei”, aldus de GSb. De GSb heeft nu rond het academiegebouw en het bestuursgebouw van de universiteit stickers verspreid om hun onvrede over die groei aan te geven en de problemen ervan aan te kaarten.

De studentenbond wijst naar een aantal punten als het gaat om die groei. De huisvesting van studenten is al jaren een moeilijk thema. Jongman: “Sinds 2018 wordt de woningmarkt ieder jaar overspoeld door studenten die geen kamer kunnen krijgen en wordt er jaarlijks noodopvang geregeld voor internationale studenten zonder kamer.” De huidige verwachting van de groei is vijf procent per jaar tot 2026, dat zou volgens de GSb zorgen voor grote problemen. “Dat doet al het harde werk van de afgelopen jaren om het kamertekort op te lossen teniet,” aldus Jongman.

1.1 miljard tekort
In maart 2021 werd bekend gemaakt dat universiteiten 1.1 miljard tekort komen om aan alle verplichtingen en de verwachtingen te voldoen. Daarnaast is de afgelopen 20 jaar het budget van universiteiten per student met vijfentwintig procent gekrompen. “Door de enorme financiële druk die hierdoor is ontstaan, kan de universiteit de huidige groei gewoon niet aan. Docenten zijn overwerkt en staan op het punt van omvallen. Meer en meer colleges worden door docenten zonder onderzoekstijd of door student assistenten gegeven omdat iets anders te duur is. Sommige studies krijgen straks drie keer zoveel eerstejaars. De kwaliteit van het onderwijs komt ernstig in het geding als we zo blijven groeien,” stelt Jongman.

Vol is vol, is dan ook het motto van de actie van de studenten. Hun oproep aan de universiteit is dan ook dat het echt klaar moet zijn met de groei van de universiteit.