Nieuws

Gynaecoloog UMCG ziet meer spoedbevallingen na ruggenprik

Op een gegeven moment begon het gynaecoloog Sanne Gordijn van het UMCG op te vallen dat vrouwen die weinig risico op een spoedbevalling hebben, na een ruggenprik toch vaak een spoedbevalling kregen, omdat er kans was dat de baby zuurstoftekort had. Samen met haar collega Wessel Ganzevoort van Amsterdam UMC en hun team heeft ze dit verder onderzocht.


Leestijd: 2 minuten

Sanne Gordijn
Sanne Gordijn

Een spoedbevalling is een bevalling waarbij medisch wordt ingegrepen, met bijvoorbeeld een keizersnede of een vacuümpomp. Er zijn twee belangrijke redenen voor een spoedbevalling: de bevalling vordert niet of de gynaecoloog schat in dat er een zuurstoftekort ontstaat bij de baby. Sanne Gordijn en Wessel Ganzevoort lieten in hun onderzoek de spoedbevallingen vanwege het niet-vorderen van de bevalling buiten beschouwing.

Uit het onderzoek van Gordijn en Ganzevoort bleek dat er na een ruggenprik drie keer zo veel spoedbevallingen waren dan bij bevallingen zonder pijnstilling. Gordijn: “In vergelijking met bevallingen met andere vormen van pijnstilling, hadden vrouwen na een ruggenprik bijna twee keer zo vaak een spoedbevalling.” De resultaten van hun onderzoek publiceren Gordijn en Ganzevoort deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology.

Een mogelijke verklaring voor de resultaten is een daling van de bloeddruk van vrouwen na een ruggenprik. Dat is een van de belangrijkste bijwerkingen van de ruggenprik. Bij een bloeddrukdaling kan ook de doorbloeding van de placenta verminderen. Dit kan leiden tot minder zuurstof voor de baby, dat is te zien aan de hartslag van de baby op het hartfilmpje tijdens de bevalling. Gordijn en Ganzevoort denken dat een verminderde doorbloeding van de placenta een mogelijke verklaring is voor het verhoogde aantal spoedbevallingen na een ruggenprik.

“Daar past ook bij dat we zien dat hoe kleiner de baby is en dus hoe groter de kans dat de moederkoek al niet optimaal werkt, hoe groter de kans op zo’n spoedbevalling vanwege het vermoeden op zuurstoftekort. Het exacte mechanisme wordt uit deze studies niet duidelijk”, licht Gordijn toe.

Sanne Gordijn wil de waarde van een ruggenprik absoluut niet in twijfel trekken: “Een ruggenprik is waardevol en de meest effectieve pijnbestrijding voor vrouwen die dat nodig hebben.” Volgens haar blijft dan ook overeind dat vrouwen de ruggenprik moeten kunnen krijgen als zij dat nodig hebben. “Het is wel belangrijk om goed geïnformeerd te kiezen voor een vorm van pijnstilling. Aangezien er tot op heden geen kennis was over een mogelijke relatie met spoedbevalling vanwege verwacht zuurstoftekort bij de baby, werd dit eerder niet meegenomen in het advies van gynaecologen en verloskundigen en de overwegingen van vrouwen.”