Nieuws

Hoe gaan we Groningen duurzaam maken...?? Dat staat in de “Regionale Energiestrategie (RES)!”

Gemeenten, provincies en waterschappen werken momenteel samen met stakeholders aan Regionale Energiestrategieën (RES). De centrale vraag in een RES is: hoe gaan we de energietransitie op regionaal niveau vormgeven? Dat is een flinke opdracht, die op allerlei manieren van invloed kan zijn op de drinkwatervoorziening.


Leestijd: 1 minuut

Hoe gaan we Groningen duurzaam maken...??  Dat staat in de “Regionale Energiestrategie (RES)!”
Hoe gaan we Groningen duurzaam maken...?? Dat staat in de “Regionale Energiestrategie (RES)!”

De Regionale Energiestrategie is de regionale uitwerking van afspraken uit het nationale Klimaatakkoord. Dat akkoord is weer de Nederlandse invulling van het internationale Klimaatakkoord van Parijs. De centrale vraag in een RES is: hoe gaan we de energietransitie op regionaal niveau vormgeven? Hierbij gaat het onder meer over keuzes in de gebouwde omgeving op het gebied van duurzame elektriciteitsopwekking, warmtevoorziening en de energieopslag- en infrastructuur. De RES’sen worden vervolgens door provincies en gemeenten vertaald in omgevingsvisies en omgevingsplannen  en uitgewerkt in concrete wijkgerichte warmtetransitie-visies.

Voor de RES is Nederland opgedeeld in 30 verschillende regio’s, variërend van een hele provincie (Drenthe, Flevoland) tot kleinere gebieden (Zuid-Limburg, Achterhoek, Drechtsteden). Per regio werken onder meer gemeentes, provincie, waterschappen, netbeheerders en woningcorporaties samen. Bij de besluitvorming en keuzes moet zoveel mogelijk interactie zijn met andere maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, toenemende economische activiteiten, de circulaire economie en een vitale landbouw en natuur. Doel is om voor elke regio in 2020 een Regionale Energiestrategie te hebben

Gedeputeerde Nienke Homan
Gedeputeerde Nienke Homan