Nieuws

"Nederland stevent af op een 'maatschappelijk ontwrichtende' asielcrisis"

Nederland stevent af op een “maatschappelijk ontwrichtende” asielcrisis die nog ingrijpender zal zijn dan die van afgelopen zomer. Dat staat in interne stukken van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), immigratiedienst IND, de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid.


Leestijd: 1 minuut

De stukken zijn ingezien door het NRC. Volgens de krant komt hetzelfde beeld naar voren in gesprekken met bronnen die met asielzaken te maken hebben. Een oplossing voor het probleem lijkt nog niet in zicht.

De kans bestaat dat er binnen enkele weken voor een paar duizend asielzoekers geen opvang meer is en dat zij op straat belanden. Ongeregistreerde vreemdelingen zullen dan door het land gaan zwerven en kunnen gaan zorgen voor overlast, met name in grotere steden.

Uit berekeningen van het COA blijkt dat het tekort aan opvangplekken elke maand met duizenden zal oplopen. Bij ongewijzigd beleid zullen er in april al achtduizend plekken te weinig zijn.