Nieuws

NIEUW: post-hbo Information Security Management in Groningen

Informatiebeveiliging gaat niet alleen over het beschermen van persoonsgegevens, maar om het beschermen van alle informatie waarvan is vastgesteld dat deze een belangrijke waarde vertegenwoordigt voor een organisatie.


Leestijd: 2 minuten

NIEUW: post-hbo Information Security Management in Groningen
NIEUW: post-hbo Information Security Management in Groningen

De nieuwe opleiding tot Information Security Management Professional (ISMP) van Frijlande in Groningen leert hoe security en informatiebeveiligingsvraagstukken kunnen worden georganiseerd en uitgevoerd in verschillende soorten organisaties.

Naast het invoeren van technische en organisatorische maatregelen, is voor de ISMP het zwaartepunt het (helpen bij) het veranderen van de houding en het gedrag van management en medewerkers waar het om privacy en informatiebeveiliging gaat.

Omdat in deze functie communicatieve vaardigheden heel belangrijk zijn, wordt in de opleiding ook veel aandacht besteed aan project- en verandermanagement en aan schrijf-, advies- en presentatievaardigheden, om de juiste maatregelen efficiënt in de organisatie te kunnen implementeren.

Tijdens de opleiding wordt een praktijkopdracht uitgevoerd, bij de eigen werkgever of elders. Omdat de eigen praktijksituatie centraal staat, is bij afronding van de opleiding voor de organisatie een project op het gebied van Information Security Management tot stand gekomen.

De opleiding heeft onlangs het predicaat registeropleiding gekregen van de Stichting Post-hbo (SPHBO), na een positief advies van de toetsingscommissie van het CPION (Lloyd’s register). Dit betekent dat deelnemers die de opleiding succesvol afronden een officieel erkend post-hbo diploma ontvangen. De opleiding gaat van start op 27 september 2021.

Om organisaties te dwingen persoonsgegevens goed te beveiligen is de Europese privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Hierdoor is een nieuw kansrijk vakgebied ontstaan met een goed arbeidsmarktperspectief, omdat alle overheidsinstanties, in het onderwijs, in de zorg en overige organisaties en bedrijven die persoonsgegevens vastleggen, onder meer een Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) moeten hebben.

Sinds 2017 biedt Frijlande in Groningen de registeropleiding post-hbo privacy management aan, ook geaccrediteerd door SPHBO/CPION. Het unieke is dat privacy management wordt gecombineerd met projectmanagement en verandermanagement. De volgende opleiding gaat van start op 9 september 2021.

De post-hbo opleidingen vinden plaats in Groningen, duren 4 maanden, 1 lesdag per week. Frijlande heeft de opleidingen zo ontwikkeld dat deze zijn toe te passen in alle soorten organisaties en zijn gericht op de praktijk.

De opleidingen zijn zeer geschikt als omscholingstraject, omdat naast de opleiding een praktijkopdracht moetworden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage. Frijlande heeft ook een Scholingsovereenkomst met het UWV (Inkoopkader Scholingsdiensten 2021). 

Meer weten?
Je bent van harte welkom bij een (gratis en vrijblijvende) klassikale of online live informatiebijeenkomst: 

Post-hbo privacy management:

  • Donderdag 19 augustus 2021 van 09.00 tot 10.30 uur: online
  • Donderdag 19 augustus 2021 van 16.00 tot 17.30 uur: klassikaal

Post-hbo information security management professional:

  • Woensdag 1 september 2021 van 16.00 – 17.30 uur: klassikaal
  • Woensdag 1 september 2021 van 18.00 – 19.30 uur: online

Tijd nodig om te beslissen over deelname? Neem een optie op een cursusplek, dan spreken we een datum af tot wanneer we een opleidingsplek vrijhouden. 

Liever individueel uitleg? Mail naar secretariaat@frijlande.nl of bel 05 98 62 65 00 om een afspraak te maken.