Nieuws

Nieuwe inzichten MKB door Antenna-projecten

De negenentwintig Antenna-projecten van Syntens in Noord-Nederland waaraan driehonderd ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf hebben meegewerkt, is een succes geweest. Het project had als doel ondernemersgroepen bij elkaar te brengen die van en met elkaar leren, door het uitwisselen van eigen kennis en ervaringen.


Leestijd: < 1 minuut

Uit evaluatie blijkt dat eenenzestig procent van de deelnemers de opgedane kennis en ervaringen binnen hun bedrijf heeft toegepast of bezig is toe te passen. Daarnaast blijkt dat zeventig procent van de ondernemers blijvende contacten en/of samenwerkingsverbanden heeft overgehouden aan hun deelname. Donderdag 22 juni wordt het eerste exemplaar van het evaluatierapport overhandigd aan een vertegenwoordiger van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.