Nieuws

Ondernemers roepen college opnieuw op tot uitstel reclamebelasting

Het collectieve bedrijfsleven heeft opnieuw een brief geschreven aan het Groningse college van B & W. In de brief dringen de ondernemers aan op het uitstellen van de reclamebelasting tot 1 januari 2025. Dat zou de ruimte bieden om eerst te kijken naar een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak.


Leestijd: 2 minuten

Samenwerking op het spel

De partijen wijzen op de succesvolle samenwerking tussen de gemeente en ondernemers, die door het invoeren van de reclamebelasting op het spel komt te staan. “De bereidheid van onze achterbannen om tot deze gebiedsgerichte aanpak te komen wordt steeds beperkter door de huidige aanpak van het College in relatie tot de invoering van deze maatregel. Tegelijkertijd is de actiebereidheid onder ondernemers zeer groot”, schrijft het collectieve bedrijfsleven in de brief. “Deze combinatie vormt een serieus gevaar voor de onderlinge samenwerking met de gemeente Groningen, die de afgelopen jaren op verschillende gebieden succesvol tot stand is gekomen.” 

Het uitstellen van de beoogde reclamebelasting biedt volgens de ondernemers ruimte om samen tot oplossingen te komen, iets waar het bedrijfsleven al eerder op heeft aangedrongen. “Onze missie is duidelijk: de bedrijvenverenigingen staan open voor gezamenlijke activiteiten om samen met de gemeente te komen tot beter gebruik van de openbare ruimte. Het uitstellen van de invoering van de reclamebelasting tot minimaal 1 januari 2025 geeft ons de mogelijkheid om in september 2024 onze keuzes met betrekking tot de gebiedsgerichte aanpak te evalueren en indien nodig aanpassingen door te voeren.”

Tilburg

Als voorbeeld wijzen de ondernemers op Tilburg, waar het succes van een gezamenlijke aanpak volgens hen te zien is. “Tevreden ondernemers, goede samenwerking en een rustig straatbeeld. Een collectieve maatregel als reclamebelasting is ineffectief en mist het beoogde doel. Een gerichte gezamenlijke aanpak zoals in Tilburg heeft kans van slagen maar dan wel zonder voorwaarden of rekeningen vooraf.”

Om te zien hoe in Tilburg gezamenlijk aan dezelfde doelen wordt gewerkt, nodigt Tilburg de wethouders, een delegatie vanuit de gemeenteraad en ondernemers uit om met eigen ogen te zien hoe je dezelfde doelen gezamenlijk kunt bereiken, laten de ondernemers weten in de brief. “Ons werd op de inspraakavond duidelijk dat zowel wethouder Wijnja als leden van de gemeenteraad positief tegenover dit voorstel staan.”