Nieuws

Onderzoek Groningen werpt nieuw licht op ziektebeeld Vincent van Gogh

Onderzoek in Groningen werpt nieuw licht op het psychiatrische ziektebeeld van Vincent van Gogh. Het betreft een onderzoek uitgevoerd onder leiding van emeritus hoogleraar psychiatrie Willem Nolen van het UMCG. De onderzoekers concluderen dat Vincent van Gogh, na de periode waarin hij zijn eigen linkeroor had afgesneden, waarschijnlijk tweemaal een alcoholonttrekkingsdelier heeft doorgemaakt.


Leestijd: 1 minuut

Onderzoek Groningen werpt nieuw licht op ziektebeeld Vincent van Gogh
Onderzoek Groningen werpt nieuw licht op ziektebeeld Vincent van Gogh

Dit meldt vandaag het UMCG over een uitgebreid psychiatrisch onderzoek – op basis van zijn omvangrijke correspondentie en bestaande medische informatie – naar alle mogelijke psychische problemen en ziektes van Vincent van Gogh. Deze overleed Op 29 juli 1890 als gevolg van een zelfmoord​​poging twee dagen eerder.

Aan de hand van gestructureerde diagnostische interviews hebben onderzoekers alle mogelijke psychische problemen en ziektes van Vincent van Gogh getoetst op waarschijnlijkheid. Zo’n uitgebreid psychiatrisch onderzoek was nog niet eerder gedaan.

Meerdere stoornissen

Vanaf jongvolwassenheid vermeldde hij in zijn brieven diverse symptomen passend bij een – waarschijnlijk bipolaire – stemmingsstoornis in combinatie met een – waarschijnlijk borderline – persoonlijkheidsstoornis. Dit verergerde door een alcoholverslaving in combinatie met ondervoeding.

Alcoholonttrekking

De nieuwe theorie van de onderzoekers is dat Van Gogh na een crisis in 1888 waarin hij zijn oor afsneed tweemaal een kortdurende psychose doormaakte, waarschijnlijk alcoholonttrekkingsdelieren omdat hij als gevolg van de ziekenhuisopname na het oorincident plotseling moest stoppen met het drinken van alcohol. Hierna verergerde zijn toestand verder en maakte hij enkele ernstige depressieve episodes door, waarvan tenminste één met psychotische kenmerken. ​Uiteindelijk lukte het hem niet meer blijvend te herstellen, wat waarschijnlijk leidde tot zijn zelfmoord in juli 1890.

Bron van dit artikel en uitvoeriger informatie: persbericht UMCG