Nieuws

Opinie: Hulde voor politici die eigen plan voor Transferium en asfalt bij Drentsche Aa intrekken

Het lijkt er op dat de provincie Drenthe, net als de gemeente Tynaarloo, af gaat zien van plannen om een Transferium aan te leggen bij De Punt. Als dat zo is, dan verdienen de politici hulde, want soms is er moed voor nodig om terug te komen op eerdere plannen. Dat Transferium zou leiden tot extra asfalt vlakbij de Drentsche Aa, één van de mooiste natuurgebieden vlakbij Groningen. “Oprecht hulde!”, aldus ondertekenaars van onderstaand opiniestuk, wanneer de overheden inderdaad definitief afzien van de plannen voor het Transferium.


Leestijd: 3 minuten

Opinie: Hulde voor politici die eigen plan voor Transferium en asfalt bij Drentsche Aa intrekken
Opinie: Hulde voor politici die eigen plan voor Transferium en asfalt bij Drentsche Aa intrekken

“Het gebeurt niet vaak dat bestuurders en politici terugkomen op eerdere besluiten, zeker niet in het geval van aanvankelijk zwaar bevochten standpunten. Dat is begrijpelijk. Soms duurt de realisatie van een voorgenomen plan echter zo lang en zijn de omstandigheden zodanig veranderd, dat de realiteit wel dwingt tot herbezinning. Voortschrijdend inzicht heet dat.

Het lijkt erop dat hiervan sprake is bij de plannen van de provincie Drenthe voor een Transferium bij De Punt. Het oorspronkelijke plan dateert uit 2010, toen adviesbureaus voor de Provincie berekend hadden dat er op termijn bij De Punt een parkeerterrein nodig was voor tenminste 2000 auto’s om de A28 te ontlasten. Dit vanwege onder meer de verwachte groei van de luchthaven Eelde, goederenoverslag bij de bloemenveiling Eelde en de verwachte toename van files op de A28 tussen De Punt en Groningen.

In de loop van de jaren werden de plannen voortdurend aan de realiteit aangepast. Uiteindelijk werd in 2015 tot een afgeslankt plan besloten waarin nog ruimte was voor 500 parkeerplaatsen. De bezwaren en protesten van deskundigen en de diverse milieuorganisaties, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Drents Landschap en Milieufederatie Drenthe hadden hun invloed gehad. Maar het plan werd uiteindelijk toch met één stem meerderheid aangenomen.

De bezwaren hebben zich van meet af aan vooral gekeerd tegen de voorgenomen locatie waarop het asfalt gestort zou moeten worden, te weten een terrein vlak naast de Drentsche Aa, op een plek waar het Natuurnetwerk juist een vernauwing vertoont en een natuurlijke verbinding tussen oost- en westzijde
van de A28 al moeilijk realiseerbaar was. Daarnaast plaatsten de bezwaarmakers ook de nodige vraagtekens bij de verwachte ontwikkelingen, zoals die door de ‘deskundigen’ ingecalculeerd waren.

Toch worden de voorbereidingen in gang gezet, contracten worden voorbereid; ‘op papier’ is de aanleg begonnen. Dan blijken de echte ontwikkelingen in de tussentijd de berekende voorspellingen te hebben ingehaald:

Groningen start met de aanleg van een nieuw verkeersplan inclusief duizenden extra parkeerplaatsen rond de stad, het Transferium in Haren wordt belangrijk uitgebreid, de voorziene files op de A28 blijven uit mede door de invoering van de 100km op snelwegen, het stikstof-arrest legt de uitvoering van de plannen tijdelijk lam en de corona perikelen zorgen voor een omslag naar veel meer thuiswerken.

Conclusie: de ontwikkelingen van de laatste jaren laten zien dat de noodzaak voor een Transferium bij De Punt eigenlijk niet meer bestaat. Dat de aantasting van een uniek stuk natuur nergens voor nodig is. Soms worden plannen zo door onvoorziene ontwikkelingen ingehaald.

Het huidige ontwerp voor een Transferium bij De Punt, zelfs in afgeslankte vorm, is daar een levend voorbeeld van. Het komt niet zo vaak voor dat politici die – soms te vuur en te zwaard – hun beleidsplannen moeten realiseren in een later stadium daarop terugkomen. Ook vanwege de consequenties: het moeten ontbinden van afspraken en contracten met de daaraan verbonden financiële gevolgen en de verantwoording daarvan naar de buitenwereld. Ook dat is een stap die moed vereist. Maar tegelijk respect afdwingt.

Wij (de ondertekenaars van dit epistel) voorvoelen dat de provincie Drenthe, gedreven door voortschrijdend inzicht, gaat afzien van de realisatie van voornoemd Transferium. Waarmee de bijzondere situatie ontstaat dat wij, die het plan jarenlang hebben bevochten, onze grootste tegenstander nu gaan huldigen.

Wij hebben oprecht respect voor bestuurders en politici die gedreven door realiteit hun visie aanpassen.

De provincie zal de komende weken de bevolking raadplegen over deze nieuwe ontwikkeling. Laten wij als even grote realisten, en warme aanhangers van ons prachtige unieke Drentse Aa-gebied hen warm ontvangen. Opdat ze weten dat ze hulde verdienen!”

Tynaarlo oktober 2022:

Transferium Nee
Natuurplatform Drentsche Aa
Plaatselijk belang Glimmen
Otterstation Nederland