Nieuws

Raad van State: Windpark N33 mag er komen

Het windmolenpark langs de N33 bij Meeden kan er komen. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. In een ruim 200 pagina’s tellende uitspraak heeft de hoogste bestuursrechter de bezwaren tegen het windmolenpark ongegrond verklaard. De raad concludeert dat de plannen voor het windpark voldoen aan de eisen die de wet daaraan stelt. Dat betekent dat het windpark met 35 windturbines er kan komen.


Leestijd: 1 minuut

Eemshaven heeft wereldprimeur met windmolenrecycling
Eemshaven heeft wereldprimeur met windmolenrecycling

Er is veel weerstand tegen het windpark. In totaal hebben 20 bezwaarmakers beroep ingesteld tegen het plan voor een windpark. Het ging daarbij om omwonenden, maar ook organisaties als Platform Tegenwind N33 en de Stichting Landschap Oldambt. Zij vinden dat het windpark het landschap aantast en overlast zal veroorzaken in de omgeving.

Steun in de omgeving

Volgens de bezwaarmakers is er geen draagvlak voor het windpark. Volgens de Raad betekent het ontbreken van draagvlak echter niet dat het windpark er daarom niet mag komen. Er is namelijk geen wet die bepaalt dat een besluit pas mag worden genomen als daarvoor voldoende draagvlak bestaat, aldus de Raad.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen laat in een reactie weten “gemende gevoelens” te hebben bij de uitspraak. “Enerzijds is het goed dat duurzame energie in Nederland een plek krijgt, anderzijds dienen initiatieven niet buiten proportie ten koste te gaan van de individuele belangen van inwoners, de leefbaarheid, de natuur en het landschap. Dat is hier helaas wel het geval en dat is een trieste balans.”