Nieuws

Rijksuniversiteit start met Gasunie groot onderzoek naar waterstof


Leestijd: 1 minuut

Volgens initiator en projectleider H. Levinsky van de RuG gaat waterstof in de toekomst een grote rol spelen in het energiegebruik. Waterstof is onder meer milieuvriendelijk doordat bij de verbranding slechts zuurstof vrijkomt, en geen kooldioxide die het milieu aantast. Binnen een halve eeuw zou waterstof op grote schaal kunnen worden ingezet als energiebron.Het onderzoek dat nu wordt gestart, richt zich voornamelijk op de overgangsperiode naar dat moment toe. ,,In eerste instantie zal waterstof nog moeten worden gemengd met fossiele brandstoffen zoals aardgas’’, aldus Levinsky. ,,Zo weten we bijvoorbeeld niet wat voor invloed waterstof zou hebben op apparaten in de huishouding, die de komende tientallen jaren ook aangepast zouden moeten worden.’’De TU Delft houdt zich in het project voornamelijk bezig met de verspreiding van de waterstof en vragen over de gevolgen van de distributie. In Groningen ligt de nadruk op het onderzoek naar de verbranding van waterstof en de gevolgen daarvan voor huidige en toekomstige apparatuur.Het totale budget van het project bedraagt zes miljoen euro. Het bedrag wordt opgebracht door de vier participanten en de ministeries van Economische Zaken, VROM en OCW. Het onderzoek maakt deel uit van het zogenoemde EET-programma: Economie, Ecologie en Technologie. De eerste fase van het onderzoek heeft een looptijd van vijf jaar.