Nieuws

RIVM: "Overheid moet nu ingrijpen om drinkwatertekort te voorkomen"

Het aanbod van drinkwater in Nederland staat onder druk, en de vraag zal tot zeker 2030 nog stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Onder andere in Groningen zijn er nu al niet genoeg reserves direct beschikbaar. Volgens het RIVM moet de overheid daarom de regie nemen voor een mix aan oplossingen.


Leestijd: 1 minuut

RIVM: "Overheid moet nu ingrijpen om drinkwatertekort te voorkomen"
RIVM: "Overheid moet nu ingrijpen om drinkwatertekort te voorkomen"

Dat het aanbod van drinkwater onder druk staat komt volgens het rapport door de verontreiniging van water en door klimaatverandering, waardoor we bijvoorbeeld warmere zomers hebben. Omdat de vraag ook zal stijgen, onder andere door de groei van de bevolking én van de economie, zal er in 2030 zo’n 100 miljoen kubieke meter meer drinkwater moeten worden gemaakt dan in 2020.

In Groningen zijn er nu al niet altijd genoeg reserves beschikbaar. Dat geldt ook voor Gelderland, Overijssel en het westelijk deel van Zuid-Holland. In die provincies kunnen problemen ontstaan bij een onverwacht grotere vraag naar drinkwater. Maar ook voor andere provincies geldt dat er binnen enkele jaren extra bronnen voor drinkwater nodig zijn om in 2030 of eerder aan de vraag te kunnen blijven voldoen. 

Het RIVM adviseert daarom om het aantal inzetbare waterbronnen te vergroten, bijvoorbeeld door het winnen van drinkwater uit zout water of uit rioolwater. Op de korte termijn moeten er daarnaast grotere voorraden worden aangelegd, bijvoorbeeld door meer water op te slaan. Ten slotte moet er volgens het RIVM ook minder drinkwater worden gebruikt.

Omdat de maatregelen op korte termijn al moeten worden ingezet, is het volgens het RIVM noodzakelijk dat de overheid nu de regie neemt. “Door tegengestelde belangen wordt het vinden van draagvlak (…) steeds lastiger. Het verhogen van de productie of het winnen op nieuwe locaties kan namelijk invloed hebben op de beschikbaarheid van water voor andere watergebruikers in de omgeving. De extra winning legt ook beslag op de schaarse ruimte in ons land.  De overheid moet daarom regie nemen om de belangen van landbouw, scheepvaart, industrie, recreatie en natuur af te wegen.”