Nieuws

Rode Kruis werkt aan grootscheepse imagocampagne


Leestijd: 1 minuut

,,De naamsbekendheid is het probleem niet, maar waar het Rode Kruis preciesvoor staat, weten maar heel weinig mensen”, stelt voorlichter R. Tombrock.,,Ze komen vaak niet verder dan de internationale noodhulp.” De instellingheeft echter ook op lokaal niveau tientallen liefdadigheidsprojecten lopen.Dit varieert van vakantiekampen voor geestelijk of lichamelijk gehandicaptentot kookcursussen of fietslessen voor alleenstaande minderjarigeasielzoekers (ama’s).Met 34 duizend vrijwilligers heeft het Nederlandse Rode Kruis niets teklagen, al ligt de gemiddelde leeftijd van de medewerkers erg hoog. ,,Wewillen met een beter beeld een breder en vooral jonger publiek aanspreken”,aldus Tombrock. ,,Jongeren stellen andere eisen aan vrijwilligerswerk dansenioren. Ouderen committeren zich vrij trouw aan een bepaalde organisatie,terwijl voor jongeren elk nieuwe project zichzelf weer de moeite waard moetbewijzen.”Het Rode Kruis werd in 1863 opgericht. Het was een initiatief van deZwitserse zakenman Henri Dunant die stelde dat er een neutrale organisatiemoest zijn die hulp kon bieden aan zieke en gewonde soldaten op hetslagveld. De Nederlandse dependance van het Rode Kruis, die vier jaar laterhet licht zag, kent inmiddels 1,3 miljoen leden en donateurs.