Nieuws

RUG bundelt krachten en wil 120 miljoen voor innovatie

De Rijksuniversiteit Groningen vraagt samen met de andere noordelijke hogescholen een bijdrage 120 miljoen euro. Dit bedrag moet komen uit het investeringsfonds van 1,7 miljard euro dat de Nederlandse overheid heeft opgezet.


Leestijd: 1 minuut

Met het geld hebben de kennisinstellingen drie doelen voor ogen: de economie van Noord-Nederland een boost geven, zorgen voor een gezonde beroepsbevolking en van Groningen, Friesland, en Drenthe de wereldwijde proeftuin maken voor duurzame energie en groene chemie. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Universiteit van het Noorden

Dit doen zij onder de noemer ‘universiteit van het Noorden’. De RUG slaat daarvoor de handen ineen met Hanzehogeschool, NHL Stenden en Van Hall Larenstein. Ook willen de kennisinstellingen de scholen van middelbaar beroepsonderwijs bij de plannen betrekken.

Op de gelanceerde website universiteitvanhetnoorden.nl valt te lezen: ‘De samenleving verwacht van universiteiten, hogescholen en het middelbaar beroepsonderwijs dat ze een hoofdrol spelen bij de verduurzaming van onze welvaart en de transitie naar een groene economie’.

Jouke de Vries, voorzitter van het college van bestuur van de RUG, vindt dat het rijk te aandacht heeft voor de periferie van het land. “De combinatie van innovatieve bedrijven, overheden en hoger onderwijs kunnen een krachtig verband opleveren. Zo kan meer hoogwaardige werkgelegenheid ontstaan, die de noordelijke regio economisch vooruit stuwt.”