Nieuws

Sfeervol kerstconcert Rejoice 16 december in Groningen


Leestijd: 1 minuut

Dit concert vormt inmiddels een jaarlijkse traditie: het is voor Rejoice inmiddels de vijfde keer. Op het programma staat een gevarieerde keuze uit bekende en minder bekende Christmas carols. De bezoekers kunnen bij enkele muziekstukken meedoen aan het zogenoemde ‘community singing.’ Sinds 1995 staat Rejoice onder de enthousiaste leiding van Edwin Velvis (zelf voormalig lid van het Roder Jongenskoor). Het kerstconcert wordt op orgel begeleid door Henk de Vries. Hij is als organist verbonden aan verscheidene kerken, waaronder in Zeerijp, en als cantor aan de Hervormde Abdijcantorij in Aduard.Rejoice is opgericht in 1979 en bestaat uit circa 32 leden. Het woord interkerkelijk geeft aan dat het koor niet aan een bepaalde kerk verbonden is. Het woordje koor spreekt voor zich: samen – onder deskundige leiding – zingen. Rejoice betekent verheugt u, en dat komt in de presentatie en in de muziek tot uitdrukking. Rejoice geeft zeer regelmatig een concert of werkt mee aan een kerkdienst, vaak in samenwerking met andere koren en/of musici. Het repertoire van Rejoice is zeer divers. Het varieert van klassieke Latijnse liederen tot Engelse koormuziek. Met name deze laatste categorie heeft de warme belangstelling van het koor. Te denken valt aan de prachtige Engelse hymnes, maar ook aan moderne koormuziek van bijvoorbeeld John Rutter. Naast dit kerstconcert en enkele kerkelijke medewerkingen is inmiddels een concert in voorbereiding in 2002 in de Martinikerk in Groningen. Dan zullen alle koren waar dirigent Edwin Velvis aan verbonden is gezamenlijk een optreden verzorgen.