Nieuws

SodM: Sluit Groningen-gasveld dit najaar definitief

Sluit het Groningse gasveld definitief per 1 oktober 2023. Dat is het advies van het Staatdstoezicht op de Mijnen (SodM) aan staatssecretaris Vijlbrief. Dit om de onzekerheid rondom de inzet van het gasveld weg te nemen, en gezondheidsschade bij inwoners te voorkomen.


Leestijd: 1 minuut

De staatssecretaris heeft op 23 juni 2023 in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd de gaswinning dit jaar op 1 oktober te stoppen, maar wel de mogelijkheid open te houden om de gaswinning het komende jaar in beperkte mate weer op te starten, bijvoorbeeld in het geval van een zeer strenge winter in combinatie met problemen met gasopslagen. Vijlbrief wil de gasputten uiterlijk 1 oktober 2024 definitief sluiten.

Het SodM adviseert om de gasputten al dit jaar definitief te sluiten. “Duizenden al beoordeelde huizen moeten nog steeds versterkt worden. Bewoners kunnen door de voortdurende bevingen nog jarenlang te maken hebben met schade. Het langdurig wachten op de versterking en afhandeling van schade heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid van een deel van de inwoners.”

Start inspraaktermijn op 30 juni 2023

Het ontwerpbesluit zelf en de bijbehorende adviezen liggen momenteel ter inzage op de website van Bureau Energieprojecten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Iedereen kan dan een zienswijze geven op het ontwerp-vaststellingsbesluit.