Nieuws

Gemeentesubsidie voor activiteiten in buurthuizen en wijkcentra

Hoewel de coronacrisis nog niet voorbij is, zijn de sociaal culturele accommodaties (bijv. dorps- en buurthuizen en wijkcentra) weer open. Het college van B&W vindt het belangrijk dat deze accommodaties een steuntje in de rug krijgen nu ze weer aan de slag kunnen met het organiseren van activiteiten.


Leestijd: 1 minuut

Gemeentesubsidie voor activiteiten in buurthuizen en wijkcentra
Gemeentesubsidie voor activiteiten in buurthuizen en wijkcentra

Wethouder Carine Bloemhoff: “Dorps- en buurthuizen staan midden in wijken en dorpen. Ze brengen buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden bij elkaar. Ze organiseren activiteiten die van groot belang zijn voor onze gemeente! Deze subsidieregeling helpt hen daar financieel bij.”

Vanuit het Rijk heeft de gemeente in 2021 € 162.000 ontvangen ter ondersteuning van onze sociaal culturele accommodaties. Ook rest er nog 44.000 euro uit 2020. Het college stelt voor dit geld, totaal dus 206.000 euro, nu in te zetten om sociaal culturele accommodaties te helpen weer met volle vaart vooruit te gaan.

Elke accommodatie kan 3000 euro aanvragen. Accommodaties die liquiditeitsproblemen hebben door de coronacrisis kunnen aanspraak maken op een subsidie.

Met de koepelorganisaties de Speeltuincentrale, de BBOG en de Vereniging Groninger Dorpen, is overleg geweest over de wijze waarop de accommodaties het beste ondersteund kunnen worden. In overleg zijn regels opgesteld over wanneer accommodaties in aanmerking komen voor de financiële steun. De accommodaties worden op de hoogte gesteld van het bestaan van de subsidie.