Nieuws

Uitspraken NAM-directeur zijn ongeloofwaardig, schadelijk en kwetsend

Het Groninger Gasberaad is verbijsterd door de uitspraken van Johan Atema, directeur van de NAM. Die stelt in NRC dat het versterken van ongeveer 25.000 huizen in Groningen niet meer nodig is. "De uitspraken van Atema zijn volstrekt ongeloofwaardig, op het lachwekkende af", zo reageert het Gasberaad in een persbericht. "Hij praat voor zijn beurt, schoffeert inwoners die diep in de ellende zitten en komt andermaal niet met serieuze oplossingen."


Leestijd: 3 minuten

Keuze van Susan Top als gedeputeerde in Groningen is verrassend. Maar toch een kanttekening.
Keuze van Susan Top als gedeputeerde in Groningen is verrassend. Maar toch een kanttekening.

Hieronder de volledige reactie van het Groninger Gasberaad:

De directeur van de NAM, Johan Atema, stelt in een interview met NRC dat de versterkingsoperatie in Groningen eigenlijk overbodig is geworden. Een paar scheuren dichtsmeren in de kern van het gebied willen ze best blijven doen maar nog hooguit 50 woningen hoeven versterkt te worden. Dan is het: strik erom, en kláár.  Dat het kabinet van alles heeft ‘beloofd’ is niet zijn probleem."

Het kabinet heeft niet zomaar iets beloofd, maar heeft harde afspraken gemaakt met de inwoners in Groningen. Dat was nodig omdat NAM jarenlang bleef traineren en weigerde het probleem in zijn volle omvang te onderkennen en op te lossen. Daarmee is het probleem alleen maar groter, weerbarstiger en langduriger geworden. En ja, dus ook duurder. NAM heeft dat zelf veroorzaakt en moet dus nu op de blaren zitten. 

Atema wil “het eerlijke verhaal”. Dít is het eerlijke verhaal: NAM heeft duizenden gezinnen met de rug tegen de muur gezet, jarenlang de schadevergoeding afgeknepen, en op basis van theoretische modellen verklaard dat woningen ‘veilig’ zijn. Oók de acuut onveilige woningen in de stutten waren volgens de modellen ‘veilig’! 

Atema wil “het eerlijke verhaal”. Dít is het eerlijke verhaal: NAM betaalt alleen cosmetisch herstel en voorkomen van dood onder puin liggen. Alle ellende daartussen wordt genegeerd. Elke woning die straks ‘veilig’ wordt verklaard, blijft ondertussen kwetsbaar voor (grote) schade. 

Atema wil “het eerlijke verhaal”. Dít is het eerlijke verhaal: De overheid zal andere panden blijven inspecteren maar straks inderdaad concluderen dat het overgrote deel “op norm” is (norm immers door NAM bepaald). Enige oplossing is dan nog: duurzaam en preventief herstel van alle woningen. Iets wat het IMG nu nog niet doet!

Atema wil het “eerlijke verhaal”. Dít is het eerlijke verhaal: In 2016, toen er van dichtdraaien gaskraan nog geen enkele sprake was, berekende NAM dat er voor de veiligheid slechts 100 woningen hoefden worden versterkt. Sindsdien zijn een veelvoud aan woningen in het gaswinningsgebied alleen al acuut onveilig verklaard en bleek bij elke doorrekening van woningen in de praktijk dat deze een verhoogd risico hebben. Concludeer zelf: Hoe geloofwaardig zijn de cijfers van NAM?

Atema wil het “eerlijke verhaal”. Dít is het eerlijke verhaal: Zijn buren in de villawijk Groningen-Zuid zijn het referentiekader voor Atema als het gaat om bewoners die schade claimen. “Zij maken gebruik van een regeling” stelt Atema. Dat zal voor zijn villaburen zo zijn, andere Groningers proberen domweg hun schade te verhalen op de partij die de schade heeft veroorzaakt.  

Atema wil het “eerlijke verhaal”. Dít is het eerlijke verhaal: NAM zou uit het systeem. De overheid is verantwoordelijk en beloofde te doen wat nodig is. De bekostigingsdiscussie (welk deel van de kosten is aansprakelijkheid NAM, welk deel valt onder publieke verantwoordelijkheid) zou aan de achterdeur plaatsvinden, zonder dat bewoners daar iets van hoefden te merken. Deze onderhandelingen nu publiekelijk te beginnen past niet binnen deze afspraak.  

Atema wil “het eerlijke verhaal”. Dít is het eerlijke verhaal: NAM bespeelt de publieke opinie in Nederland door de problemen in Groningen te bagatelliseren. Bij de formatie in Den Haag ontstaat zo minder draagvlak om te betalen voor het oplossen van problemen. Een dolksteek in de rug van de werkelijk gedupeerde Groningers.

Kortom, de uitspraken van Atema zijn volstrekt ongeloofwaardig, op het lachwekkende af. Hij praat voor zijn beurt, schoffeert inwoners die diep in de ellende zitten en komt andermaal niet met serieuze oplossingen.