Nieuws

UMCG krijgt 3,3 miljoen voor onderzoek vaccinatiegraad minderheden

Het UMCG gaat een internationaal onderzoek leiden met als doel om de vaccinatiegraad bij minderheden en etnische gemeenschappen in Europa te verhogen. In Nederland ligt de focus op Turkse en Marokkaanse meisjes en de inenting tegen HPP, het Humaan Papillomavirus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.


Leestijd: 1 minuut

Vaccinatie HPV van start voor 19- tot en met 26-jarigen
Vaccinatie HPV van start voor 19- tot en met 26-jarigen

De vaccinatiegraad bij minderheden en etnische gemeenschappen in Europa is onaanvaardbaar lager in vergelijking met de algemene bevolking. Zo is bijvoorbeeld in Nederland de vaccinatiegraad wat betreft meningokokken onder Turkse en Marokkaanse adolescenten 30 procent lager dan onder andere adolescenten.

Slechtere toegang tot zorg

Etnische, religieuze of culturele minderheden in heel Europa hebben vaak minder goed toegang tot de gezondheidszorg. Dit zorgt voor een lagere vaccinatiegraad bij deze groepen.

Onderzoek rondom het verhogen van de vaccinatiegraad richt zich tot nu toe vooral op het veranderen van de overtuigingen en houding van doelgroepen zelf. ‘Ons onderzoek richt zich juist op het veranderen van de gezondheidszorg en hoe we met gerichte interventies de vaccinatiegraad kunnen verhogen’, zegt UMCG-onderzoeker en projectleider Daniëlle Jansen. 

Voor het project is 3,3 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het EU-programma Horizon 2020.