Nieuws

Relatief veel laaggeletterde jongeren in Groningen: gemeente breidt plan van aanpak uit

De gemeente Groningen heeft de huidige aanpak tegen laaggeletterdheid uitgebreid. Daarbij wil de gemeente onder andere laaggeletterde jongeren bereiken, omdat laaggeletterdheid bij hen in verhouding vaker voorkomt. Met het uitgebreide plan wil de gemeente taal, rekenen en digitale vaardigheden onder laaggeletterde inwoners verbeteren. Daarvoor is de komende twee jaar 180.000 euro per jaar beschikbaar gesteld.


Leestijd: 1 minuut

Relatief veel laaggeletterde jongeren in Groningen: gemeente breidt plan van aanpak uit
Relatief veel laaggeletterde jongeren in Groningen: gemeente breidt plan van aanpak uit

In Groningen is 9 procent van de inwoners tussen de 18 en 65 jaar laaggeletterd. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde van 12 procent, maar het gaat toch nog om 15.000 inwoners. Die mensen vinden onder andere minder snel een baan en ondervinden meer problemen met geldzaken. Daarnaast wordt laaggeletterdheid lang niet altijd herkend.

Laaggeletterdheid onder jongeren

Opvallend is dat laaggeletterdheid in Groningen naar verhouding vaak voorkomt bij jongeren onder de 30 jaar. De gemeente gaat bekijken wie deze jongeren zijn en hoe zij hen de komende jaren kan bereiken.

Maatregelen

De huidige aanpak om de geletterdheid te verbeteren bestaat uit taalopleidingen bij het Noorderpoortcollege en het Alfa-college en de financiering van acht taalhuizen in de gemeente Groningen. De gemeente wil deze aanpak uitbreiden door:

  • Het opleidingsaanbod bij het Noorderpoortcollege en het Alfa-college uit te breiden;
  • Extra in te zetten op taalcoördinatoren in taalhuizen;
  • Extra taalvrijwilligers (ervaringsdeskundigen) te werven;
  • Lezen bij zowel kinderen als ouders te stimuleren.

Verder wil de gemeente zelf meer aandacht besteden aan heldere communicatie richting inwoners en worden medewerkers getraind om laaggeletterdheid bij zowel inwoners als collega’s te herkennen en passende hulp te bieden.

Voor het plan van aanpak 2023-2024 is een bedrag van 180.000 euro per jaar beschikbaar gesteld. Het plan is opgesteld in samenwerking met ervaringsdeskundigen, onderwijsinstellingen, iederz en de GGD.