Nieuws

Vertrouwen terug: Vindicat krijgt weer accreditatie

Studentencorps Vindicat kan weer rekenen op geld van de Rijksuniversiteit (RUG) en de Hanzehogeschool. De accreditatie geldt van 1 september 2019 tot 1 oktober 2020.


Leestijd: 1 minuut

Vertrouwen terug: Vindicat krijgt weer accreditatie
Vertrouwen terug: Vindicat krijgt weer accreditatie

Daarmee nemen de instellingen het advies van de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties om Vincidat te accrediteren over. Mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden, ontvangt de studentenvereniging weer collegebeurzen. De vereniging wordt ook weer uitgenodigd bij officiële gelegenheden van de RUG en de Hanze.

De Accreditatiecommissie Studentenorganisaties zag een breed gedragen bereidwilligheid voor een cultuurverandering die in 2018 niet naar voren kwam. De commissie is positief gestemd over de ontwikkelingen die de Senaat van Vindicat in haar rapportage en in de gesprekken heeft laten zien.

Voorwaarden van de accreditatie zijn onder meer dat er bij het introductiekamp van Vindicat geen alcohol mag worden gedronken. Niet door deelnemers en niet door de begeleiding. Verder moeten alle incidenten van meer dan geringe betekenis conform de Gedragscode via de ACI (Adviescommissie Introductietijden) worden gemeld aan de Colleges van Bestuur en bij de studentencontactpersoon van de politie.

De afgelopen jaren kwam Vindicat verschillende keren in het nieuws door incidenten. Zo raakte een aspirant-lid tijdens de ontgroening in 2016 ernstig gewond nadat een begeleider op zijn hoofd ging staan. Twee jaar later zouden leden van de vereniging tijdens een etentje vernielingen hebben aangericht bij een sushirestaurant. Ook werd na een feestje bij een sportcomplex een grote rotzooi door de leden achtergelaten.

Mede naar aanleiding hiervan besloten de CvB’s in 2018 om Vindicat geen heraccreditatie te geven.